Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 29.3.2017
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/etad
Dergi Hakkında: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi eğitim alanında özgün araştırma makalelerini yayımlayan hakemli bir dergidir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine aittir.
ISSN: 2458-9624
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitim ve Toplum Araştırmaları DergisiEğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESELLEŞME VE YANSIMALARI
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ
NÜKLEER SANTRALE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GE...
45-59 YAŞ GRUBU BİREYLERİN YAŞLILIK DÖNEMLERİNE İLİŞKİN BEK...
ÖLÇME VE ARAŞTIRMA YÖNTEMBİLİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER VE YEN...
ÖLÇME VE ARAŞTIRMA YÖNTEMBİLİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER VE YEN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
RE-ANALYSIS of PISA 2003 DATA about STUDENTS’ MATHEMATICS A...
DELVING INTO the EFFECT of ARGUMENTATION BASED INQUIRY APPR...
MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM...
USE of TECHNOLOGY and ATTITUDES towards TECHNOLOGY: An INTE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ANKARA İLİNDEKİ 16-20 YAŞ ARASI BUZ HOKEYCİLERİN BRANŞA KAT...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZDEŞLİK, DOĞRU, GERÇEKLİK VE ÇELİŞKİ ...
TÜRK SANATINDA AT FİGÜRÜNE İKİ ÖRNEK
INSTRUCTIONAL USE OF MIND MAP in KINDERGARTEN
SİYASAL İLETİŞİMDE İDEOLOJİK SÖYLEM: 7 HAZİRAN 2015 GENEL S...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
WHAT WE LACK? REFLECTIONS OF PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EĞİTİM POLİTİKALARI
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YABANCI UZMAN RAPORLARINA GÖRE T...
LİTERATÜR TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN SORUNLA...
EĞİTİMDE KANIT SORUNU
YAŞANILAN TARİHSEL MEKANIN ÖĞRENCİLERİN TARİH BİLİNCİ İLE İ...
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMININ BİREYSEL ÇA...
SANAT, SANATÇI VE ÜSTBİLİŞ İLİŞKİSİ
ÇOCUKLARIN TÜKETİM ALGISININ RESİMLERE YANSIMALARI
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARATICI DRAMAYA YÖNELİK TUTUML...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÇEVRE EĞİTİMİNDE 2010-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN ARAŞTIR...
SÜRTÜNMELİ EĞİK DÜZLEMDE HAREKETİN DİNAMİĞİNE İLİŞKİN ÖĞREN...
KANADA, SİNGAPUR VE 2013 TÜRKİYE FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARIN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDA YA...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI VE SINIF ...