Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 13.2.2017
DergininWebsitesi: http://www.uygurarastirmalari.com
Dergi Hakkında: Uyguristik genel Türkolojinin önemli kollarından biridir. Bugün Uyguristikle ilgili çalışmalar Türkiye, Çin, Rusya, Kazakistan, İsveç, Almanya, ABD ve Japonya başta olmak üzere farklı coğrafyalarda sürdürülmektedir. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uyguristikle ilgili çeşitli ülkelerde ve farklı disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmaları yayınlamayı, bu çalışmaları uluslararası düzeyde erişilebilir hale getirerek bu konudaki bilgi akışını sağlamayı ve bu suretle Türkolojinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Uygur ve Uygur ilindeki diğer Türk boylarıyla ilgili her türlü çalışmanın da yer aldığı bu dergi, Türkoloji’de bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Uygur ve Uygur ilindeki diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek vb.) ile ilgili dil, edebiyat, folklor, tarih, sanat, kültür, ekonomi gibi konularda bilimsel makaleler, derlemeler, kitap tanıtım yazıları ve aktarmalar yayımlayan hakemli elektronik bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere 6 ayda bir yayımlanan bu dergide Türkoloji’nin genel konularıyla ilgili yazılara da yer verilebilir. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce yayın kurulunca dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve uygun bulunanlar, değerlendirilmek üzere o alanda çalışmaları bulunan en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süre ile saklanır. Yayınlanan yazıların dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.uygurarastirmalari.com’a aittir. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, kaliteli ve disiplinli yayıncılık anlayışı ile akademik camiada, Uygurlarla ilgili çalışmalar esas olmak üzere Türkolojiyle ilgili her türlü bilimsel çalışmanın yer aldığı önde gelen yayınlardan biri olma amacı taşımaktadır.
ISSN: 2458-827X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Uygurca, Rusça, Kazakça, Türkmence, Özbekçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası Uygur Araştırmaları DergisiUluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Alimcan İnayet, Uygur Halk Destan/Hikâyeleri Üzerinde İncel...
Cengiz Alyılmaz, İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ KORÇAK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI (1825-2016) [TEKMİLL...
TÜRK DÜNYASINDA ORTAK BİR TEMA: GÜL İLE BÜLBÜLHırkatî, Salâ...
QESHQER UYĞURLİRİNİÑ DEPNE MURASİMLİRİ
UYGUR HALK OYUNLARINDA SENEM DANSI
SELEY ÇAKKAN VE MOLLA ZEYDİN ŞİİRLERİ
ÜCME DERİXİ VE UNİÑ UYGUR MEDENİYİTİDİKİ ORNİ HEQQİDE
Abdureop Polat TEKLİMAKANİY, Çağatay Uyğur Tili Heqqide Méğ...
Eleazar BIRNBAUM. Ottoman Turkish and Çağatay MSS in Canada...
Hikmet KORAŞ, Vatan Şairi Bir Uygur Mehemmetimin Obulkasimo...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATINDA ÖNEMLİ BİR YAZAR: ZORDUN SABİR
Zunun Kadir’in Uygur Edebi Ahbaratçılığına Katkısı
UYGURLARDA ŞAMANİZMDEN İSLAMA KÖTÜ RUHLARIN DÖNÜŞÜMÜ
Çağatay Dili Eski Türkçe ile Çağdaş Uygur Dili Arasında Bir...
KUTADGU BİLİG’İN KAHİRE NÜSHASININ 1943’TEKİ FAKSİMİLESİNE ...
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE GEÇEN baça- FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
UYGUR TÜRKLERİNİN DESTANLARI VE KÜLTÜRÜ HAKKINDA ÖZET
RAHATÜ’L-ĶULUB
KARAHANLILARIN HÜKÜMDAR SÜLALESİ ÜZERİNE
KUTADGU BİLİG ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Erkin EMET, Nüktedan Hisam Kurban, Grafiker Yayınları, Anka...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
ÇAĞDAŞ UYGUR YAZARI MEHMET EMİN HOŞUR VE ESERLERİ
UYGURLARDA HİKMET SÖYLEME GELENEĞİ VE ÇAĞATAYCA İKİ YAZMADA...
UYGUR ŞAİRİ SABİT ABDURRAHMAN
20. YÜZYILDA ÇİN’DE UYGUR TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ARAŞTIR...
UYGUR TARİHİ KOŞAKLARINDAKİ ÇİNCE UNSURLAR ÜZERİNE
METTURSUN SÜLEYMAN'IN ĞAYİT SAMSAQ'NİÑ “OĞLİ BOŞ” HİKÂYESİ ...
“ŞEFKAT HEMŞİRESİ” RİZVANGÜL’ÜN HAYATI VE HAKKINDA YAPILAN ...
20. YÜZYIL UYGUR ŞAİRLERİNDEN TEYİPCAN ELİYEV
HİSAM KURBAN NÜKTELERİ İLE KARADENİZ FIKRALARININ KARŞILAŞT...
BATUR TANRIKUT’TAN (METE’DEN) ATATÜRK’E TÜRKLÜK ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRK HALK OYUNU “ÇAYDA ÇIRA” VE UYGUR HALK DANSI “DALDA ÇIR...
13. YÜZYILA AİT UYGURCA İKİ TİCARÎ ANTLAŞMA METNİ ÜZERİNE D...
UYGUR TÜRKLERİNDE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞ VE ADETLER
ORTA ASYA'DAKİ UYGURLARIN KÜLTÜRÜ VE BAŞARILARI ÜZERİNE
YABANCI ÜLKELERDEKİ UYGUR ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ BİRKAÇ PR...
Muhammed Bilal Çelik, Yarkend Hanlığı'nın Siyasi Tarihi, IQ...
Kürşat Yıldırım, Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, Ötü...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MUHEMMED SIDIK ZELİLÎ VE SAKİNAMESİ
HOCA CAHAN ARŞÎ VE DİVANINDAN BİR MESNEVİSİ
18. YÜZYILDA YETİŞMİŞ UYGUR DİVAN ŞAİRİ ÖMER KARİM NEVBETÎ
DOĞU ŞİİRİ GELENEKLERİ: UYGUR DESTANCILIĞINDA AŞK KONUSU
ERŞİDİN TATLIK'IN "XALTA KOÇİDİN YANĞANDA" (ÇIKMAZ SOKAKTAN...
ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI YAZARLARINDAN EHTEM ÖMER VE HİKÂYELE...
UYGUR ŞAİRİ LUTPULLA MUTELLİP
KAZAKİSTAN’DA ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI, UYGUR YAZAR VE DRAMAT...
ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI VE ONUN GELECEĞİ
URUMÇİ VE ESKİ UYGUR DİLİNDEKİ “YÜRÜÑÇİN” ÜZERİNE
TÜRKOLOJİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
BİR SÜRYANİ KİLİSESİNDE UYGUR HARFLERİ İLE YAZILMIŞ TÜRKÇE ...
UYGUR KÜLTÜRÜNDE TUFAN’IN KUŞLARI: KIRLANGIÇ VE GÜVERCİN
DOĞU TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA YAĞMUR TÖRENLERİ
“YUSUFBEĞ-AHMEDBEĞ” DESTANININ UYGURCA VERSİYONU: KARŞILAŞT...
MİHAİL VASİLYEVİÇ PEVTSOV VE DOĞU TÜRKİSTAN ARAŞTIRMALARINA...
TÜRKİ CUMHURİYETLER ARASINDA ENTEGRASYON SÜRECİNİN GELİŞİM ...
TÜRK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR TARİHİ
1755-1949 YILLARI ARASINDA DOĞU TÜRKİSTAN
Melek ÖZYETGİN, İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku, Ötük...
İsmail DOĞAN-Zerrin USTA, Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı, ...
Adem ÖGER, Uygur Türklerinde Törenler ve Bayramlar, Grafike...
PEKİN'DE UYGUR MAKAM USTASI AMANNİSAHAN NEFİSİ DOĞUMUNUN DÖ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
ÇİN’DEKİ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARININ SON 20 YILLIK GELİ...
RİSĀLE-İ TEMÜRÇİLİK
MARKSİST ELEŞTİRİ YÖNTEMİNE GÖRE İZ ROMANININ KİŞİ KADROSU...
“ONİKİ MAKAM” ADI ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
ÇAĞDAŞ UYGURCADA “FİİLLERİN HÂL-ZAMAN KATEGORİSİ” VE TÜRKİY...
Filiz Meltem ERDEM UÇAR, Gedâyî Dîvânı İnceleme-Metin-Dizin...
Çağatay Türkçesiyle Yazılan ve Geleneksel Meslekleri Konu A...
Feyzan GÖHER VURAL, İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
Ablimit SADİQ, Cungo Halk Masalları Toplamı Şincañ Ciltleri...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
UYGUR TÜRKLERİNİN DESTAN VE HALK HİKÂYELERİNDE HIZIR TİPİ
BİLAL NAZIM (1825-1900)
TURFAN UYGURLARININ 1732 YILINDA DOĞUYA GÖÇ ETMELERİYLE İLG...
UYGUR “KÖK MEŞREBİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
UYGUR HALK DESTANLARINDA BİR SİMGE OLARAK RENKLER: KARALIK,...
İLİ BÖLGESİNDEKİ “OTTUZ OĞUL MEŞREBİ”NİN MAHALLÎ ÖZELLİKLER...
HOTEN VE KAŞGAR’DAN: GUNNAR JARRİNG VE JARRİNG KOLEKSİYONU
1878-1881 YİLLİRİDİKİ “İLİ KRİZİSİ” VE UNİÑ AQİVİTİ
8 -13. YÜZYILLARDA UYGURLARDA EĞİTİM
EBÛ NASR SAMÂNÎ TEZKİRESİ
Mağrifet Kemal YUNUSOĞLU, Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, Tür...
Kemal ERASLAN, Eski Uygur Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu...
Tursun AYUP, Uyğur Yeziq Tiliniñ Tarixiğa Dair Mesililer, M...
Muhemmet POLAT, Uyğur Edebiyatıda 50 Yıl, 1-2, Şincañ Yaşla...
Alimcan İNAYET, Uygur Halk Destanları II, Ankara, Türk Dil ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
DOĞU TÜRKİSTAN’IN KIRGIZ TARİHİNDEKİ YERİ
İZ ROMANINDAKİ HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZERİNE
AYI İSLAM BATUR MASALININ VLADİMİR PROPP’UN “MASALLARIN YAP...
UYGUR TÜRKLERİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAFIZ VE SAZENDELER
YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA KELİMELERDE GÖRÜLEN ANLAM D...
KİTÁB-I CÁMìèAéL-ÓİKÁYE
DİVANÜ LUGAT-İT-TÜRK’TE GEÇEN UYGURLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER ...
ŞİVÉTSİYEDİKİ TARİXİY MATÉRİYALLARDA UYĞUR KİYİM-KÉÇEKLİRİ ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
1930’LU YILLARDA KAŞGAR’DA ÇIKAN “ŞERQÎ TÜRKİSTAN HAYATİ”, ...
UYGUR ŞAMANLARI VE PRATİKLERİ ÜZERİNE
JAPONCA VE UYGURCANIN BENZER NOKTALARI
İLKÖĞRETİMDE ANADİLİN ÖNCE ÖĞRETİLMESİNİN BİLİMSEL TEMELLER...
“KAŞGAR YAYINLARI” ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: KAŞGAR’DA İSVEÇ MİS...
ÇİN’İN ORTA ASYA İLE OLAN PETROGAZ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLM...
KAŞGARLI MAHMUD’UN GÜNÜMÜZ UYGUR MİLLİYETÇİLİĞİNE KATKISI
DOĞU TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA TÜRK ŞİİRİNDE BAĞIMSIZLIK ME...
MOLLA BİLAL NAZİM VE UNİÑ DASTANLARİ HEQQİDE
Semra Alyılmaz, Risâle-i Mûze-dûzluk (İnceleme-Metin-Dizin)...
Uçkuncan Ömer, Uyğur Xelq Tarixiy Qoşaqliri Qamusi (Uygur H...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ –sA EKİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ ...
HALK ANLATILARININ TEŞEKKÜLÜNDE GELENEĞİN ROLÜ: NAZİĞİM DES...
UYGUR “YAR-YAR” VE “ÖLEÑ” KOŞAKLARI ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
MODERN UYGUR ŞAİRİ AHMETCAN OSMAN ŞİİRLERİ VE ONUN ÖNDERLİĞ...
“Nereye Gidersin Karga” İsimli Türkünün Tarihi Kökleri
ABDULHALUK UYGUR HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARDA SORUNLAR
1980’LI YILLARIN SONLARINDAN BUGÜNE KADAR DOĞU TÜRKİSTAN UY...
ZORDUN SABİR’İN ANAYURT ROMANINDA SOSYAL YAPI
Karahanlılar ve Selçukluların Orta Asya Tarihindeki Yeri
İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA ÖZBEK AFANDİ FIKRALARI
Tarih ve Kültür Üzerine Arkaik Yapı Kavramları (Kaşgarlı Ma...
UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE HALK ARASINDA YAŞAYAN BAZI TARİHÎ YE...
Hesaplamalı Dil Bilimleri ve Uygur Dili Araştırmaları
Abdurehim Ötkür’ün Şiirlerinde “Bahar” Sözünün Kullanılışı
ORTA ASYA SINIRLARINA UYGUR GÖÇÜ
KUTADGU BİLİG ÜZERİNE
Almatı Uygur Tiyatrosu ve Tiyatro Yazarı Şevket Nezerov
Levent Doğan, Uygur Türkçesi Grameri, İstanbul: Paradigma A...
Adem Öger ve Recep Tek (Ed.), Risāle-i Dehkānçılık (Çiftçil...
Neşe Harbalioğlu (Ed.), Raile Abdulvahit Kaşgarlı (Yayıma H...