TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

image.jpg

Derginin Adı: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Dergi Kayıt Tarihi: 27.12.2016
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/tebd
Dergi Hakkında: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), yılda iki kez Gazi Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde, eğitim alanında disiplinler arası bir yaklaşımla, görgül çalışmalara ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilmektedir.
ISSN: 2459-1912
Dergi Dili: Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.