TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES

image.jpg

Derginin Adı: TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Dergi Kayıt Tarihi: 16.03.2015
DergininWebsitesi: turk-jes.firat.edu.tr
Dergi Hakkında: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki orjinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayınlayan hakemli bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır
ISSN: 2148-1865
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIESTURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Matematiksel Modellemenin Tanımı, Kapsamı ve Önemi
Öğrencilerde Birikim Bilgisinin Oluşması Sürecinin Araştırı...
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ye...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Öğretmenlerin Kullandıkl...
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin
Üniversitelerde İngilizce Dersi Hakkında Öğrenci Tutumların...
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Okulların Öğrene...
Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları
İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma-Görse...
“Yükseköğretim Kurumlarında İyi Eğitim için 7 prensip; Fakü...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev Amaçlı Bulut Teknolo...
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddet (Mobbing) Alg...
Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi: Örgütsel G...
Türkiye’deki Üniversitelerin Değerler Algısı
Materyal Destekli Matematik Öğretiminin
Atomun Yapısı Konusunu Öğrenmede
4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Form...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Görsel Algılarının Ge...
Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Öğrenme Analitikle...
Eğitim Kurumlarında SWOT Analizi
Ortaokul 8. Sınıflarda Geometrik Cisimlerin Alan ve Hacimle...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla İyi Eğitim ...
Peer Assessment Activities For the Secondary Students in Sc...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
OYUN TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE GÖR...
Serbest Etkinlik Derslerine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin G...
Sınıf Öğretmenlerinin Akademik İyimserlikleri ile Yapılandı...
Okul Yöneticilerinin Değerlerle Yönetim Kavramına İlişkin A...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Dersine İlişkin
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeğ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
Bir Dersin Akademik Personel ve Öğrenci Görüşleri ile Değer...
Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Yurtiçi A...
Tarih Öğretmenlerinin Lise Tarih Derslerinin Genel Amaçları...
Öğretmenler Açısından Matematik-Mantık İlişkisi ve Altıncı ...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Tutumları i...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Yeni Atanan Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlüğüne Hazırlık ...
Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Öğrenen Özerkliğini Dest...
Okul Yöneticilerinin Seçilme ve Atanma Kriterlerine İlişkin...
Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özellikleri ile Öğret...