Arama Paneli


    Ara:1 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
ISSN : 2619-9068
DergininWebsitesi : http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/index
Dergi Hakkında : Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS) Eğitim Programları ve Öğretim Derneği tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir (ISSN: 2146-3638). IJOCIS Dergisi ilk sayısını 01. 06. 2011 tarihinde yayınlayarak yayın hayatına başlamış olup eğitim programları ve öğretim alanına odaklanan çalışmaları yayına kabul etmektedir. Dergide eğitim programları ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, kuramsal çalışmalar ile özgün görüş ve model önerilerine yer verilmektedir. IJOCIS’in temel amacı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları ve öğretim alanındaki kavramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmaların yayımlandığı güvenilir ve saygın bir bilgi kaynağı olmaktır. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği IJOCIS aracılığı ile eğitim programları ve öğretim alanında çalışan tüm uygulayıcıları bir araya getirerek alan ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik ortak bir bilimsel platform oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi: 18.12.2020