Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 18.12.2020
DergininWebsitesi: http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/index
Dergi Hakkında: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS) Eğitim Programları ve Öğretim Derneği tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir (ISSN: 2146-3638). IJOCIS Dergisi ilk sayısını 01. 06. 2011 tarihinde yayınlayarak yayın hayatına başlamış olup eğitim programları ve öğretim alanına odaklanan çalışmaları yayına kabul etmektedir. Dergide eğitim programları ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, kuramsal çalışmalar ile özgün görüş ve model önerilerine yer verilmektedir. IJOCIS’in temel amacı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları ve öğretim alanındaki kavramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmaların yayımlandığı güvenilir ve saygın bir bilgi kaynağı olmaktır. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği IJOCIS aracılığı ile eğitim programları ve öğretim alanında çalışan tüm uygulayıcıları bir araya getirerek alan ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik ortak bir bilimsel platform oluşturmayı amaçlamaktadır.
ISSN: 2619-9068
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları DergisiUluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Evaluation of 2013 Preschool Curriculum Objectives and Indi...
A Cascade Teacher Training Model in Disaster Education: A C...
A Systematic Review of Postgraduate Theses on Curriculum Ev...
Evaluation of the Professional Development Program in Digit...
How Does the Use of the Augmented Reality Technology in Mat...
The Comparison of Turkish and Chinese Primary Math Teacher ...
Examining Teachers' Perceptions on Empowerment According to...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Findings of qualitative studies on Understanding by Design:...
Investigation of 8th Grade Students’ Mathematics Anxiety
The COVID-19 Pandemic, University Students in Turkey, and E...
The COVID-19 Pandemic, University Students in Turkey, and E...
Curriculum Theory: A Review Study
The Proliferation of Lesson Study for English Language Teac...
Problems and Practices Experienced by Preschool Education T...
Investigation of Teacher Roles in Educational Practices in ...
In-Service Teacher Training Program Development Study to Pr...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
A Need Analysis on Development of Creative Thinking Skills:...
Adapting Coursebook Activities to Stimulate Language Learni...
Perceptions of Early Childhood Preservice Teachers on Early...
History of the Flipped Classroom Model and Uses of the Flip...
Student Teachers’ Experiences in an Emergency Remote Microt...
Economic and Political Analysis of Initial Teacher Educatio...
Teachers’ Self-Efficacy Beliefs regarding Out-of-School Lea...
An Investigation on the Perceptions of Primary School Teach...
Investigation of Classroom Teachers' Curriculum Fidelity
A Responsive Approach to Curricular Needs of Turkish Educat...
A Systematic Review on Teacher’s Expectations and Classroom...
Opinions of Classroom Teachers Working in Public Education ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Building Links between Early Academic Skills and Later Acad...
The Search for an Effective Curricular Change Adoption in F...
The Opinions of Teacher Candidates about Critical and Analy...
Curriculum Content Proposal for Integration of Technology i...
Developing the Historical Thinking Skill Scale at the Secon...
Multicultural Teacher Competencies Scale for Primary Teache...
Examination of the Perceptions of Families with Special Nee...