Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Dergi Kayıt Tarihi: 30.5.2020
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls
Dergi Hakkında: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.
ISSN: 2651-2696
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve UygulamaUluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELEN...
ÖRGÜTSEL SİNİZM: LİDERİN DAVRANIŞ TARZINA GÖRE ORTAYA ÇIKAN...
BOLMAN VE DEAL’IN DÖRT ÇERÇEVE KURAMINDAN LİDERLİK VE ÖRGÜT...
EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMADA ALTERNATİF PARADİGMA...
OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETİMDE D...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
HİZMETKAR LİDERLİK: GANDHİ ÖRNEĞİ
OKUL YÖNETİMİNDE KARAR SÜRECİNE ÖĞRENCİ, VELİ VE PERSONELİN...
OKUL MÜDÜRLERİNİN KUANTUM LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞ...
RELATION BETWEEN JOB SATISFACTION OF CLASS TEACHERS AND LEV...
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
360 Derece Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Öğret...
THE IMPACT OF LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHI...
Yeni Düzen Arayışında Doğal Liderler: Güvenlikleri ve Güven...
OKUL YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE DÜNYADAKİ EĞİLİMLER VE TÜRKİYE...
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YERELLEŞME
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA LİDER OKUL YÖNETİCİLERİNİN...
THE RELATIONSHIP BETWEEN TALENT MANAGEMENT(TM), ORGANIZATIO...
THE PERCEIVED IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP ON EMPLOYEES’ BU...
LEADERSHIP CHALLENGES FACED BY NOVICE TEACHERS WORKING IN N...
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK V...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Good Old Days and Future of Leadership Theories
OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
EXAMINING THE UNDERLYING STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL CULTUR...
GELENEĞİN MERCEĞİNDEN 21’İNCİ YÜZYIL GERÇEĞİNE SİYASİ LİDER...
OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ: NİTE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
OKUL KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLAR
İNOVASYON VE LİDERLİK
YÖNETİM VE LİDERLİK BAĞLAMINDA KAOTİK BİR ÇÖZÜMLEME: DEDE K...
DİJİTAL LİDERLİK: DİJİTAL DÜNYADA OKUL LİDERİ OLMAK
OKUL MÜDÜRLERİNİN SAHİP OLDUĞU OKUL LİDERLİĞİ STANDARTLARIN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANSI...
DÖNÜŞÜMSEL VE İŞLEMSEL LİDERLİK
İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE LİDERLİK TİPLER...
KRİZ ZAMANLARINDA EĞİTİM YÖNETİMİ: COVID-19 ÖRNEĞİ
BİR LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞARI KORKUSUNUN LİDER...