image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: OKUL MÜDÜRLERİNİN SAHİP OLDUĞU OKUL LİDERLİĞİ STANDARTLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin sahip olduğu okul liderliği standartlarına ilişkin ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarını belirlemektir. Bu araştırmada kullanılmak üzere ISLLC standartları ve alanyazında yapılmış çalışmalar sentezlenerek bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Eskişehir merkezde görev yapan 406 ilkokul ve ortaokul öğretmeninden elde edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 60 maddelik anketin 48 maddesine kısmen katıldıklarını belirtmiştir. Bunun yanında öğretmenler anketin 12 maddesine katıldıklarını ifade etmişlerdir. En düşük ortalamaya sahip maddeye göre öğretmenler, müdürlerini motive etme konusunda kısmen yeterli görmektedir. En yüksek ortalamaya sahip maddeye göre ise öğretmenler üstlerine karşı okul müdürlerini saygılı bulmaktadır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin liderlik standartlarına ilişkin öğretmenlerin algılarının yeterince yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF