Arama Paneli


    Ara:1 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Online Fen Eğitimi Dergisi
ISSN : 2548-0065
DergininWebsitesi : http://dergipark.gov.tr/ofed
Dergi Hakkında : Online Fen Eğitimi Dergisi, OFED, 2016 yılından itibaren yayın hayatına başlayan dergi, fen eğitimi konu alanında özgün çalışmaları içeren hakemli bir dergidir. Yılda iki defa yayınlanan OFED'in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ilk sayısından itibaren e-dergi formatında yayınlanmaktadır. OFED, DergiPark sistemi üzerinden açık erişimdedir. Makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülür. Yazar(lar)dan ücret talep etmez. OFED, fen eğitimi alanında okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm düzeylerde ve konu alanlarında çalışan öğretmen, öğretim üyesi ve fen eğitimi araştırmacıları başta olma üzere tüm paydaşlara yönelik olarak yayınlanan hakemli bir dergi niteliğindedir. Bu dergide, fen eğitimindeki yeni ve etkin fikirler ve uygulamalar değerlendirilir. Konuları farklı bakış açılarında ele alan ve derinlemesine analiz eden araştırma makaleleri, öğretim uygulama örnekleri ve derleme çalışmalarına öncelikli olarak yer verilir. Bununla birlikte, fen eğitimi alanında dergimizin paydaşlarına katkı sunacağı düşünülen kitap inceleme çalışmalarıyla eğitim ve didaktik teorilerinin tanıtımlarını içeren çalışmalar da yayınlanır. Dergimize gönderilen yazıların değerlendirme süreci elektronik ortamda başlar ve tamamlanır. Yazar(lar) tarafından gönderilen aday makale editör kurulu tarafından içerik/konu ve biçim yönünden ön değerlendirmeden geçirildikten sonra doktora derecesine sahip iki hakeme yönlendirilir. Gerektiğinde üçüncü hakem ataması yapılabilir. Hakemlerin değerlendirme sürecinde yazarların kimliği gizli tutulur. İki hakemden yayınlanabilir kararı alındıktan ve editör kurulunun nihai onayından sonra aday makale dergi yazım kurallarına ve alıntı, intihal vb. durumlara göre yeniden incelenerek (inceleme tüm sorumluluğun yazarda olduğunu değiştirmez) yayınlanır.
Dergi Kayıt Tarihi: 20.11.2018