Arama Paneli


    Ara:2 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Kent Akademisi
ISSN : 2146-9229
DergininWebsitesi : www.kentakademisi.com
Dergi Hakkında : Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak'a takdimi türü makalelere de yer verilmektedir. Yayın Tarihçesi: Dergimiz, 2008 ocak ta aylık olarak yayına başlamış olup 2008 den 2010'a kadar aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011'e kadar yılda dört kez olmak üzere, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yılda dört kez olmak üzere ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır, 2017 yılı itibarıyla uluslararası hakemli dergi olarak Dergi Park Sistemine dahil olmuştur. Odak ve Kapsam: Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler (mahalli idareler), siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi,gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul eden yılda dört kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. _________ Publication Type and Shape: Our Journal is an international refereed journal published as an electronic format in the four times a year. Our Journal publication language is either Turkish or English. In this journal, it is allowed for introducing works, letter to the editor and case report in these articles. Journal History: Online information communication and Media Services company of our magazine, launched January 2008 ta on a monthly basis, from 2008 to 2010 still continued on a monthly basis. From March 2010 to December 2011, March, June, September and December, including four times a year, it has published articles in scientific format for the non-refereed. From March 2012, four times per year has published the national peer-reviewed articles. In short time, it continues to be published as an international academic journal by strengthening its infrastructure. Journal of Urban Academy is included to Turkish Journal Park system in February 2017. Focus and Scope: Journal of Urban Academy is accepted an article in the areas of particularly urbanization, public administration, local government, political science, international relations, (local government) management science, law, urban planning, architecture, environment, environmental engineering, landscape, geography, human geography, statistics, business administration, economics, industrial engineering, labor economics, industrial relations, political history, religion/theology, religions history, art history, archaeology, history of civilization, etymology, transport, transportation, maritime, logistics, motor vehicles, traffic, communication, as well as disciplines such as literature, turkish language, personal development, human resources, ecology, renewable energy, environmental economics, defense, civil defence, internal/external security, public health, hospital management.
Dergi Kayıt Tarihi: 12.04.2019Derginin Adı : Kent Akademisi
ISSN : 2146-9229
DergininWebsitesi : www.kentakademisi.com
Dergi Hakkında : Yayın Türü ve Şekli: Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez elektronik tabanda yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak’a takdimi türü makalelere de yer verilmektedir. Yayın Tarihçesi: Online Bilgi İletişim ve Medya Hizmetleri kuruluşu olan Dergimiz, 2008 ocak ta aylık olarak yayına başlamış, 2008 den 2010’a kadar yine aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011’e kadar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört kez, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yine yılda dört kez ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır. Kısa zaman içinde alt yapısını güçlendirerek uluslararası hakemli dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Kent Akademisi Dergimiz, Şubat 2017 tarihinde Dergi Park Sistemine dahil olmuştur. Odak ve Kapsam: Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul etmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 23.07.2019