Arama Paneli


    Ara:1 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : History Studies
ISSN : 1309-4173
DergininWebsitesi : http://historystudies.net/Anasayfa.aspx
Dergi Hakkında : History Studies Dergisi, 2009 yılında yayına başlayan elektronik (e – journal) bir tarih dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır. History Studies Dergisi, tek bir alana hitap eden bir tarih dergisi değildir. Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır. History Studies Dergisi'nde yazılan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Makaleler bazı sayılarda dosya konular halinde yayınlanmaktadır. History Studies Dergisi, bir dünya dergisidir. Elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bunun yanı sıra yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere ulaştırılmaktadır. History Studies Dergisi, üçer aylık periyotlarla Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlanır. Her yıl Nisan sayısı tarih bilimine hizmet etmiş bir tarihçinin adı ile yayınlanır. History Studies Dergisi'nin resmi editörü ve sahibi Prof. Dr. Osman KÖSE olmakla birlikte, dergi tüm tarihçilerin ortak dergisidir. Bununla birlikte derginin altyapısını hazırlayanların tamamı tarih alanında araştırmalar yapan bilim adamlarıdır. History Studies Dergisi'nde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca makaleler yayınlanmaktadır. History Studies Dergisi, dünyada tarih alanında araştırmalar yapan bilim adamlarının ortak buluşma yeridir. History Studies Dergisi, resmi bir özelliği olmayan bilimsel bir dergidir. Hiçbir kurum ve kuruluşla organik bağı olmadan yayınına devam etmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 11.12.2015