Arama Paneli


    Ara:1 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Heterotopic View
ISSN : 2980-2644
DergininWebsitesi : www.heterotopicview.com
Dergi Hakkında : "Hetorotopic View" dergisi, 2023 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları kabul eden bilimsel ve uluslararası "kör-hakem" uygulamalı bir dergidir. Dergide incelenmek üzere kabul edilen araştırma alanlarından bazıları şu şekildedir: Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan disiplinlerin tümü (Eğitim Bilimleri, Matematik ve Fen Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Özel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri vs.) ile Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim, Turizm, Güzel Sanatlar, Din Bilimleri, Psikoloji, Felsefe, Dil, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vs. Dergi, Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergide, bu sayıların dışında özel sayılar yayımlanabilir. Yayınlanan çalışmalardan, ilgili olduğu disiplinin kavramsal, metodolojik ve teorik literatürüyle ilişki kurması ve katkı sağlaması beklenmektedir. Bu anlamda özgün çalışmaları dünyaya duyurmayı ilke edinen dergi, farklı ülkelerden akademisyenlerin ortaya koymuş olduğu her türden çabayı önemsemektedir. Dergi, bu önemin uluslararasılaşması amacıyla Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir. Heterotopic View dergisi bilimsel araştırma makalesi, eleştirel inceleme yazısı, fikir yazıları,olgu ve proje sunumu ile derleme yazılarına yer vermektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 24.12.2023