Arama Paneli


    Ara:1 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi
ISSN : 2757-6116
DergininWebsitesi : http://www.jirte.org/
Dergi Hakkında : Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi (JIRTE), öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve yenilikçi uygulamaları, derleme çalışmalarını ve fikir yazılarını bir araya getirmeyi ve bilim camiasına sunmayı amaçlamaktadır. JIRTE’de yayımlanacak çalışmaların, öğretmen yetiştirme alanındaki sorunları gündeme getirerek tartışılmasına ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca söz konusu çalışmaların, öğretmen eğitiminin farklı alanlarındaki güncel tartışmalara zemin oluşturarak yenilikçi araştırma ve uygulamalara yön vermesi umulmaktadır. Dergimizde kabul edilen makaleler, DOI numaraları alınarak ücretsiz yayınlanmaktadır. JIRTE yılda üç sayı (Nisan, Eylül ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bu dergide, inceleme sürecinde hem yazarların hem hakemlerin kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör inceleme sistemi kullanılmaktadır. Bunu kolaylaştırmak için yazarlar, makale dosyalarını kendi kimliklerine dair bilgi vermeyecek şekilde hazırlamalıdır. Bunun için MS Word Programı’nda Belge İnceleme özelliğini kullanabilirsiniz. JIRTE’de aşağıdaki kapsamda yer alan çalışmalar yayımlanmaktadır. Başta öğretmen eğitimi olmak üzere eğitim bilimlerinin tüm alanlarında Tüm nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma modelleri kullanılarak hazırlanan çalışmalar, Güncel literatürü kapsamlı şekilde değerlendiren literatür analizi, meta-analiz, meta-sentez çalışmaları, kitap kritikleri ve görüş yazıları, Dergimizde yayınlanacak makalelerde araştırma (research) makalelerine öncelik verilmektedir. İnceleme (review) makalelerinin ilgili sayıda yayınlanan makale toplamının %50’sini aşmamasına dikkat edilmektedir. Dergimizde tam metin (full text) İngilizce hazırlanan makalelere öncelik verilmektedir. Akademik etik ilkelerine, telif haklarına, insan hakları ve özgürlüklerine saygılı olan dergimiz, aşağıdaki alanlarla ilgili araştırma, derleme, kitap kritiği ve görüş yazılarını yayınlamak ve bilim dünyasına kazandırmak için çalışmalarınızı beklemektedir: Beden Eğitimi ve Spor Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Programları ve Öğretim Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Okul Öncesi Eğitimi Sınıf Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimi Coğrafya Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Matematik Eğitimi (ilk ve ortaöğretim) Resim Eğitimi Müzik Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce vd.) Özel Eğitim (ve alt alanları) Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme ile ilgili diğer alanlar
Dergi Kayıt Tarihi: 30.12.2020