Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi (JOINESP)

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi (JOINESP)
Dergi Kayıt Tarihi: 26.03.2024
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinesp
Dergi Hakkında: Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi (JOINESP) ücretsiz, uluslararası, hakemli, yılda iki defa (Haziran ve Aralık), elektronik olarak yayınlanan açık erişimli bir dergidir (E- ISSN-2980-2636). Dergide özel sayılar da yer alabilir. JOINESP, hem EFL hem de ESL bağlamlarında Özel Amaçlar için İngilizce (ESP) öğrenme süreçlerinin anlaşılmasını geliştiren makaleler yayınlamayı hedeflemektedir. Araştırma makaleleri politika yapıcıların, müfredat tasarımcılarının ve uygulayıcıların ortaya koyduğu uygulama, dökümanlar, meta-veri, gözlem gibi ulusal ve uluslararası değerlendirmelere ışık tutacak ESP ve EAP konuları üzerine olabilir. JOINESP, güncel ve seçkin araştırma makaleleri, kitap incelemeleri, yöntem ve konu yeniliği olan bildiriler dergi kapsamında değerlendirilmektedir. Dergide yayınlanacak tüm makaleler ilk editör ve çift kör hakemlik (double-blind peer reviewed) sürecinden geçecektir.
ISSN: 2980-2636
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)