Türkiye Eğitim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Türkiye Eğitim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 27.10.2017
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/turkegitimdergisi
Dergi Hakkında: Türkiye Eğitim Dergisi [Turkey Education Journal] eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Odak ve Kapsam ♦ Türkiye Eğitim Dergisi (TED) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi yönetiminin kararları doğrultusunda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir. ♦ TED, eğitim ve insanî bilimlerin her alanından yazı yayımlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayımlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayımlanabilir. ♦ TED'e gönderilen yazıların daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayım organının değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. ♦ TED'e yayımlanması için yazı göndermek isteyenlerin, öncelikle http://dergipark.gov.tr/turkegitimdergisi adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir. ♦ Yayımlanma aşamasında, yayımlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemine akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir. ♦ Herhangi bir yazının TED’in elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir ve değerlendirilme süreci başlar. ♦ Başvurunun yapılmasından yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir. ♦ Yayımlanması için TED'e gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. TED yayımlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayımlama hakkına sahiptir. ♦ TED'e gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, mali ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. Dergi, yazar veya yazarlardan kaynaklanan herhangi bir yasal, mali ve etiksel sorumluluğu kabul etmez. ♦ TED’in yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dillerde yazılmış olan çalışmalar da yayım kurulunun uygun görmesi halinde yayımlayabilir. Değerlendirme Süreci ♦ TED’e gönderilen çalışmalara isim veya yazarın kimliğini deşifre edebilecek herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayımlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayım aşamasında editör ve dergi sekretaryası tarafından eklenmektedir. ♦ TED’e gönderilen her çalışma, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayım ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. ♦ Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakeme gönderilmez. ♦ Yazım ve yayım ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan çalışmalar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alanda uzmanlıkları bulunan kişiler arasından seçilir. ♦ Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. ♦ Hakemlerin kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen çalışma için yeni bir hakem tayin edilir. ♦ Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan çalışma yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir ve çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. ♦ Hakemler, düzeltme istedikleri çalışmayı yayımlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. ♦ Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin ya da hakemlerin görüşlerine başvurulabilir. ♦ TED’in elektronik sistemine gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir. ♦ Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler yazının yayımlanması ya da reddi yönünde karar alınabilir.
ISSN: 2587-1390
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)