Anadolu Journal of Educational Sciences International

image.jpg

Derginin Adı: Anadolu Journal of Educational Sciences International
Dergi Kayıt Tarihi: 24.02.2021
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi
Dergi Hakkında: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (AJESI), eğitim bilimleri alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi ve kitap inceleme niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden sonra "yayınlanabilir" olduğuna dair karar verildikten sonra yayımlanır. Öğretim ve öğrenme üzerine farklı türlerde akademik çalışmalar AJESI'nin konu alanına girmekle birlikte aşağıdaki alanları da içermektedir: nitel araştırmalar, etnografik araştırmalar, tarihsel araştırmalar, fenomenolojik araştırmalar, durum çalışmaları, olay araştırmaları, karma yöntem araştırmaları, görüş makaleleri, politikalar üzerine perspektifler, eleştirel alanyazın taramaları.
ISSN: 2146-4014
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)