Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 26.5.2020
DergininWebsitesi: https://efd.aydin.edu.tr/tr/
Dergi Hakkında: Odak ve Kapsam İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yayın organıdır. Çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayımlandığı bir süreli yayındır. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir ve 2015 yılından beri yayımlanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde (EFD); uygulamalı iletişim, yeni medya, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, grafik tasarımı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, iletişim bilimleri, güzel sanatlar, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim ve bunun gibi sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarında bilimsel çalışmalar kapsamında eserler yayınlanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi yılda iki defa basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Orijinal teorik ve/veya deneysel çalışma, çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilir. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi editör kurulu, uluslararası uzmanların değerlendirmesiyle makalelerin kabul edilmesi veya edilmemesinde yetkilidir. Yazılar tercihen İngilizce yazılmalıdır.
ISSN: 2149-5483
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)