Journal of Language Research

image.jpg

Derginin Adı: Journal of Language Research
Dergi Kayıt Tarihi: 22.5.2020
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlr
Dergi Hakkında: Journal of Language Research, daha önce yayımlanmamış ve aynı anda iki ya da daha çok dergiye gönderilmemiş olmak koşuluyla dil ve dil eğitimi ile ilgili her türlü bilimsel nitelikli ve özgün çalışmaları yayınlayarak dil ve dil eğitimi akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir.
ISSN: 2602-4578
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)