SSTB (SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ)

image.jpg

Derginin Adı: SSTB (SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ)
Dergi Kayıt Tarihi: 17.01.2012
DergininWebsitesi: www.sstbdergisi.com
Dergi Hakkında: Dergimiz 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Başta spor bilimleri olmak koşulu ile sağlık ve tıp bilimlerini içine alan birçok farklı disipline ait alandan çalışma kabul etmektedir. Günümüz koşullarında teknolojinin getirdiği kolaylık ve bilimsel çalışmalara duyulan ihtiyaç nedeni ile dergimiz bu anlamda duyulan eksikliği bir nebze olmak koşulu ile gidermeye çalışmak amacıyla yayın hayatına girmiştir. Dergimiz başta fen bilimleri olmak üzere eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerin bazı alanlarına ait çalışmalara bünyesinde yer vermektedir. Özellikle spor bilimlerinin birçok farklı bilimlerle olan ortak hareketi nedeniyle sağlık bilimleri başta olmak üzere eğitim bilimlerini de içine alarak bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Dergimiz tıp bilimleri içerisinde yer alan başta temel tıp bilimleri, cerrahi bilimler, dâhili bilimler olmak üzere bu anabilim dallarının alt bilim dallarında yapılan çalışmaları kendi alanında uzman hakemlerin değerlendirmesi ve olumlu sonuç alan çalışmaların yayınını kabul etmektedir. Ayrıca beslenme ve diyetetik alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilmektedir. Farmakoloji bilimi içerisinde yer alan çalışmalar da yine dergimizde kabul edilip değerlendirmeye alınmaktadır. Adli bilimler ve adli tıp alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilerek değerlendirmeye alınmaktadır. Gerçek anlamda bilimsel nitelik taşıyan, bilim dünyasına bilimsel anlamda hizmet edecek ve katkı sağlayacak çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin araştırma, derleme ve çeviri içerikli yayınları dergimiz kabul etmekte olup bünyesinde yayınlamaktadır. Dergimiz yılda dört sayı çıkarmakta olup her bir sayı yılın üç ayında bir basılı olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz çalışma prensibi doğrultusunda her alana ait çalışmaya eşit ve adil şekilde yer vermektedir. Dergimize gelen çalışmalar iki ayrı alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmekte olup bu değerlendirme süresi hakemlerin iş yoğunluğu kapsamında iki aylık süreci kapsamaktadır. İki ayrı hakemden onay alan çalışmalar dergimizin yayın kurulu onayı ile sıraya alınarak basılı şekilde yayınlanmaktadır. Dergimizde yazım kuralları apa sistemine göre düzenlenmekte olup, örnek bir makale formatı sistemden indirilmek koşulu ile yazarlar tarafından kullanılabilmektedir. Editör makamı derginin her türlü sisteminden sorumlu olup, hiçbir hakem ve yazar yükümlülüğünü taşımamaktadır. Yazarlar kendi hür irade ve bilgileri doğrultusunda yayın yapma hakkına sahip olup yayına kabul edilip yayınlanan çalışmalar konusunda bütün yükümlülüğü kabul etmiş bulunmaktadır. Dergimiz yayıncı ve okuyucu arasında bir köprü vazifesi yüklenmiştir. Dergimiz ve yayınlar hakkında değerlendirme yapan hakemler yayınlanan yayın hakkında hukuki bir yükümlülüğe sahip değildir. Her türlü yükümlülük yazarlara aittir. Dergimiz hiçbir yayın hakkında hakemler üzerinde etki ve zorlayıcı bir yaptırıma sahip değildir. Hiçbir çalışma bir başka çalışmaya karşı öncelik hakkına sahip değildir. Her bir çalışma kendi açısından aynı koşul ve şartlara tabidir. Bir öncelik ve ayrıcalığı bulunmamaktadır. Hiçbir yazar değerlendirme yapan hakem hakkında bilgi sahibi olamaz ve hakemler üzerinde yükümlülük oluşturamaz. Dergi yönetimi ve editör hiçbir çalışmanın öncelikli olduğunu belirleyemez ve hiçbir yazara öncelik veremez. Sistem her çalışma ve her yazar için aynı koşul ve şartlarda işletilir. Dergimizin yazım dili Türkçedir. Farklı dillerde yayınlarda kabul edilmektedir. Farklı dillerde yapılan çalışmaların kabul edilip edilmemesine tek taraflı olarak dergimiz yönetimi ve editörlük karar verir. Bu konuda dergimize bir yaptırım uygulanamaz. Dergimiz uluslar arası nitelikte olup bu niteliklere sahip çalışmaları kabul eder. Bir başka dergiye herhangi bir nedenle gönderilmiş çalışmalar dergimizde yayınlanmak amacıyla kabul edilse bile tekzip yayınlanmak koşulu ile red edilir. Dergimize gönderilen her bir çalışmanın hakkı yazar tarafından dergimize verilmiştir. Yazar bunu peşinen kabul etmiştir. Bu durum ve koşullar; yayın dergimizin sistemine yüklendiğinde işletilmeye başlanır. Bunun için yazarlardan özel bir beyan ve imza alınmaz. Oluşan veya oluşabilecek hukuki sorunlarda dergimizin hukuk danışmanları dergimiz ve dergimiz hakemlerini korumak adına her türlü işlemi tek taraflı olarak yapma hakkına sahiptir.
ISSN: 2146-8508
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.