Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 23.12.2014
DergininWebsitesi: http://www.osmanlimirasi.net/?
Dergi Hakkında: Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada ortaya konulan kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir. Dergide dil, edebiyat ve tarih başta olmak üzere "Osmanlı mirası" içerisinde değerlendirilebilecek alanlara ait konuların tartışıldığı, Osmanlı Dönemi ve sonrası kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır.
ISSN: 2148-5704
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Osmanlı Mirası Araştırmaları DergisiOsmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR MESNEVİ: CÂN İLE TEN
ISPARTA-GÖNEN’DEKİ “ESKİ HAMAM” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
KERÎMÎ’NİN EDİRNE ŞEHRENGİZİ
A BRITISH TOUCH ON TANZIMAT: ARCHITECT WILLIAM JAMES SMITH
THE IMAGE OF THE OTTOMAN SULTAN - BETWEEN ENEMY AND PROTECT...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
KLASİK OSMANLI EDEBİYATINDA EYLEM SÖZLERİ: KASİDE
SEYRÎ ve HALEP ŞEHRENGİZİ
NEKRASOV KAZAKLARININ GELENEKSEL GİYSİLERİ VE TOKAT YAZMALA...
ALMANYA’NIN ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA YÜRÜTTÜĞÜ POLİTİKALAR
HİNT MÜSLÜMANLARINDA TÜRK İMGESİ: BALKAN SAVAŞLARI ÖRNEĞİ
Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, A...
Dejan Djokic, ed., Yugoslavism: Histories of a Failed Idea,...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BALKANLAR’A UZANAN BİR KÖPRÜ: NAKŞİ DİVAN ŞAİRLERİ
BALKANLAR’DA TÜRKÇE EĞİTİMİNE DAİR BİR PROGRAM: DOBRUCA ÖRN...
THE TIMAR SYSTEM IN THE SERBIAN LANDS FROM 1450 TO 1550: WI...
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI-ALMAN İTTİFAKINI MEŞRULAŞT...
OTTOMAN BALKAN HERITAGE AND THE CONSTRUCTION OF TURKISH NAT...
Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı,
Hale Yılmaz, Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cult...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN SANATINDA YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN E...
FINDIKLILI İSMET EFENDİ’NİN TEKMİLETÜ’Ş-ŞAKĀ’İK FÎ HAKK-I E...
DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE FARS ŞAİRİ ÖMER HAYYÂM
ZA’FÎ-İ GÜLŞENÎ’NİN MOTON ŞEHRENGİZİ
AMASRA’DA OSMANLI DÖNEMİ’NDE KİLİSEDEN ÇEVRİLMİŞ BİR MABET:...
ERZURUM’DA BİR LALE DEVRİ ESERİ: BAKIRCI CAMİİ
THE TRIALS OF BOSNIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE TAN...