image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2009/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.4.2012
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmada, Rusya’nın Batılılaşmasının eğitim alanı ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarihte mucizelerden ziyade normal gelişimi yakalamak önemlidir. Rusya’da herşeyin Büyük Petro ile başladığı anlatılır. Oysa tarihi olayları iyi analiz ettiğimizde Petro’nun Rus Batılılaşmasında önemli bir kişi olduğu, ama herşey olmadığı ortaya çıkmaktadır. Petro’dan önce Batılılarla Rusya’nın önemli ilişkileri olmuştur ve Rusya’da Batılılaşmaya hazır bir zemin oluşmuştur. Büyük Petro ve ondan sonra gelen kadın yöneticiler çağı (18.yüzyıl), Rusya’nın Avrupa ile bütünleşme ve kaynaşmasının başladığı dönemdir. Çok yönlü bir Batılılaşma başlamıştır. Bu hareket 19.yüzyılda da devam etmiş ve Batıdaki olumlu ve olumsuz her gelişme Rusya’da da yankı bulmuştur. 18.yüzyıl sonunda bir dünya devleti olan Rusya, 19.yüzyılda bilim ve sanat hareketlerinden sanayileşme alanına kadar dünyanın lider devletlerinden biri olmuştur. Ancak 20.yüzyıl başlarındaki Ekim Devrimi ile Rusya Batı dünyası ile karşıt konuma geçmiş, II.Dünya Savaşından sonra Batıdan kopma tamamen netleşmiştir. Aradan yüzyıla yakın zaman geçmesine rağmen, Batı ile Büyük Petro zamanında kurulan yakın ve hatta içiçe ilişkiler bir daha kurulamamaktadır. Bu makalede Rus eğitiminin Batılılaşması yüzyıllar temelinde ve orada da önemli yöneticiler dönemleri alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir. 20.yüzyıl ise çarlık dönemi, Sovyet dönemi ve Sovyet sonrası olarak incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF