image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: 1980-2000 ARASI TÜRK ROMANINDA BABA FİGÜRÜNÜN EĞİTİMDEKİ YERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE PLACE OF THE FATHER FIGURE IN EDUCATION IN SCOPE OF TURKISH NOVELS WRITTEN DURING 1980-2000 PERIOD
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Baba figürünün eğitim açısından 1980-2000 arası Türk romanında anlama dayalı toplumsal analizi yapıldı. Roman ile sosyoloji arasında baba konusunda eğitimle ilgili nasıl bir ilişki olduğu belirlenmeye çalışıldı. Seçilen romanlardan hareketle 1980-2000 dönemine odaklanılarak babanın eğitimdeki yeri işlendi. Metinlerin farklı romanlardan alınması yoluyla çeşitlendirilmesiyle toplumsal temsiliyet gücünün arttırılması sağlandı. İnceleme toplumsal, ailevî sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamaya bir araç olabilir. Özellikle toplumunuz gibi değişim, başkalaşım bunalımını günümüzde bile yaşayan toplumlar için romanların sunduğu tanıklık belgelerinin önemi büyüktür. Ülkemizin toplumsal şartları, özellikleri ile ilgili roman verilerinin oluşturduğu tanıklık belgelerinin esaslı bir değerlendirmesi hem geçmişi daha iyi kavramayı hem geleceğe daha güvenle bakabilmeyi kolaylaştırabilir.
Alternatif Dilde Özet: Social analysis of the father figure based on meaning and in terms of education in scope of Turkish Novels between 1980-2000 years has been carried out. It has been tried to be determined what kind of relationship existed between novels and sociology about the father in scope of education. By focusing on 1980-2000 period, status of the father figure in scope of education has been discussed, based on selected novels. Texts have been excerpted from different novels to provide variety, so as to increase their social representation power. The study can be a tool to make contributions in solving the social and familial problems. The testimony of novels has great significance especially for societies that experience depression caused by change and transformation even today, such as our society. A thorough evaluation of these documentary evidence comprised by novel data regarding our country's social conditions and features, may help us to comprehend the past better and to look to the future with much more confidence.

PDF Formatında İndir

Download PDF