image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: MUŞ-BULANIK TEREKEME AĞZI
Makale Alternatif Dilde Başlık: MUŞ-BULANIK TEREKEME DIALECT
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Terekeme Türkleri halk kültürü itibariyle bir hazinedir. Bu geniş malzemenin diğer Türk halklarının kültürleri ile karşılaştırılmalarının yapılabilmesi için dil ve kültür hazinelerinin tespitlerinin yapılması gerekmektedir. Kars, Tiflis, Bakü üçgeni arasındaki ve çevresindeki topraklar Terekemelerin doğal ana yurtlarıdır. Muş-Bulanık ilçesine 1926-1932 yıllarında Gürcistan ve Kars bölgelerinden göç ederek yerleşmişlerdir. Terekemeler Türkçe'nin kendilerine has bir ağzını konuşmaktadırlar. Esas olarak Türkiye’de bu görüldüğü kadarıyla asimilasyona uğrayıp Doğu Anadolu ağızlarına karışmıştır. Muş ilinde yaşayan Terekemelerin ağızlarında tespit edilen önemli ses ve şekil bilgisi özellikleri yöre ağızları ile ilgili etkileşimleri değerlendirilmiştir. Muş ilinde yaşayan Terekemelerin ağızlarında tespit edilen önemli ses ve şekil bilgisi özellikleri sıralanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Terekeme Turks are a national treasury in terms of folk culture. Their treasuries of language and culture need to be identified to make a comparison between such huge set of materials and the cultures of other Turkish folks. Lands within the Kars, Tbilisi, Baku triangle and the surrounding area are the natural homelands of the Terekemes. They migrated from Georgia and Kars to Muş-Bulanık between 1926-1932 and settled there. Terekemes speak an idiosyncratic dialect of Turkish. In fact, this dialect has seemingly undergone assimilation and merged into the dialects of East Anatolia. Interactions between the significant phonological and morphological features found in the dialects of Terekemes living in Turkey and those of the regional dialects were evaluated in this study. Distinctive phonological and morphological features identified in the dialects of Terekemes living in Muş have been specified.

PDF Formatında İndir

Download PDF