image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: KIRIM HALK YIRLARINDA BELLİ BAŞLI SES ÖZELLİKLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: MARKED PHONETICS SPECIALITIES IN CRIMEA FOLK SONGS
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, Kırım-Tatar Türkçesiyle söylenmiş farklı ağız özellikleri taşıyan türkülerin belli başlı fonetik (ses bilgisi) özellikleri değerlendirilmiş ve türkülerde öne çıkan ağız farkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kırım-Tatar Türkçesi genel olarak türküyü halk yırı ifadesiyle karşılar. Yırlar, Kırım Türk sözlü edebiyatının en eski ve en geniş sahaya yayılmış türlerinden biridir. Kırım-Tatar halk yırlarından hareketle, Kırım-Tatar Türkçesinin temel üç ağız bölgesi (Kuzey, Orta Yolak ve Güney) arasındaki belirgin ses farkları, bölge ağızlarının yer yer birbirine etkisi ve Oğuz Türkçesinin tesiri ele alınmıştır. 16’sı Güney ağzına, 11’i Orta Yolak ağzına, 10’u Kuzey ağzına ait olmak üzere toplam 37 yır, ağız bölgelerinin ses bilgisi özelliklerini temsil edecek şekilde tasnif edilmiştir. Kıpçak grubu lehçelerinden biri olan Kırım-Tatar Türkçesinin bilhassa Güney bölgesindeki ağızlarında Oğuz Türkçesinin izleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this Work, the folk songs which are song in Crimea-Tatar Turkish and have different dialect specialities, were evaluated according to marked phonetics specialties and then we tried to produce dialect differences. The folk songs called with “halk yırı” in Crimea-Tatar Turkish. The folk songs are one of the oldest and most wide spread type field of the Cirimea Turkish oral literature . According to Crimea-Tatar folk songs, Crimea-Tatar Turkish distinct sound of the main differences between the three dialects of the region, places of mouth influence each other is discussed and the influence of Turkish Oguz. 16 South mouth, 11 Central Pathway mouth, 10 North mouth , including of the total 37 folk songs of have been classified in a way that represents the phonetic characteristics of the mouth . Kipchak group of Turkish “Crimea-Tatar dialect”, particularly in the area of South dialect were studied to determine the traces of Turkish Oguz, so We taked in hand Marks of Oğuz Turkish that are on Crimea dialects.

PDF Formatında İndir

Download PDF