image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Yeni Bir Çevrimiçi Sınav Modeli Geliştirilmesi ve Uygulanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Designing and Applying a New Online Examination Model
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı; kişi ve kurumların çok fazla zamanını alan sınavların yapılması ve değerlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirecek güvenli, etkili ve verimli bir Çevrimiçi Sınav modeli geliştirmek ve uygulamaktır. Bu çalışmada çevrimiçi sınav sistemi ve kağıt kalem ile yapılan sınavlar arasındaki farklılıkları tespit etmek ve sınavı hem internet ve hem de güvenli ağ üzerinden uygulayabilmek amacıyla çoklu ortam desteği olan ve kolay kullanılabilen bir arayüze sahip, öğrenci, ders, soru, sınav ve not bilgilerini güvenli bir şekilde tutan; güncellenebilir veritabanı yapısına sahip bir çevrimiçi sınav sistemi geliştirilmiştir. 2010-2011 bahar yarıyılında Ahi Evran Üniversitesi MYO İşletme Bölümü öğrencilerinin Bilgisayar Büro Programları dersi vize ve final sınavlarında kullanılan “Çevrimiçi Sınav Sistemi” sınav uygulama, değerlendirme ve sınav istatistiklerini çıkarma işlemlerinin hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Madde güçlük ve ayırt edicilik değeri istenilen düzeyde olmayan maddelerin soru bankasından çıkartılması ile yapılan sınavların güvenirliği ve geçerliği sağlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The present research aims to develop and apply secure, effective and productive Online Examination Model for implementation and assessment of exams that consume serious amount of time of individuals and institutions. In this study, an online examination system that has multimedia support and a convenient interface to determine differences between an online and paper-based exam systems was developed and to apply exam over both internet and a secure network; and has an updatable database to keep record of student, courses, questions, examination and grade data in a safe way. “Online Examination System” applied in midterms and finals of Computer Office Software Course taken by the students at the Business Management College, Ahi Evran University during the spring semester of academic year of 2010-2011 facilitated application and assessment processes and implementing examination statistics efficiently and conveniently. Through elimination of questions with low difficulty index and distinctiveness value from the question database, reliability and validity of examinations were developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF