image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sociological Dimension of Social Studies
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Sosyal Bilgiler dersinde Sosyoloji bilimi ile ilgili çok sayıda kavramın yer aldığı görülmektedir. Sosyoloji bilimi ile ilgili kavramların şu an görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri tarafından nasıl algılandığı; bu kavramlar üzerinde çalışılırken sınıf öğretmenlerinin ne tür yöntem ve tekniklerden yararlandıkları; bu kavramların öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımı hangi düzeyde yansıtabildikleri programın amacına ulaşabilmesi ve etkili bir öğrenme-öğretme süreci gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin sosyolojik boyutunun ve bu bağlamda gerçekleştirilen etkinliklerin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada veriler odak grup görüşmesi yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alt sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda Sosyal Bilgiler dersinin sosyolojik boyutunun yeterince yansıtılamadığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Many sociological concepts are covered in social studies course. Thus, it is significant to be informed about how social studies teachers perceive these concepts, which teaching methods used by them to deal with these concepts and at which level they could employ the constructive methods to teach these concepts. This study aims at evaluating the social 1studies course in terms of its coverage of sociology based on the views of teachers. The data of the study were collected using focus group interviews. Descriptive statistical techniques were used in the analysis of the data. The findings of the study indicate that particularly in the schools which are in the places of lower socio-economic status the sociological dimension of social studies course is not well reflected.

PDF Formatında İndir

Download PDF