image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Eğitim Programı Geliştirme Sürecine Katkıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Early Childhood Teachers’ Contributions to Curriculum Development Process in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin eğitim programı geliştirme süresine katkılarını arttırmaya yönelik bulgulara ulaşmaktır. Bu amaçla, “Erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin, program geliştirme sürecine katkıları ve katkılarını arttırma yolları nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmaya erken çocukluk eğitim programı çalışma kurulunda görev almış olan iki Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, beş akademisyen ve üç öğretmen ile İzmir ilinde resmi Bağımsız Anaokulları ve İlköğretim Okullarına Bağlı Anasınıflarında, bu programı uygulayıcı rolünde olan 16 öğretmen katılmıştır. Veriler, katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Çalışmada erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin program geliştirme sürecine program çalışma kurulunda bazı roller üstlenerek, merkezi erken çocukluk eğitimi programını uygulamaya koyarak ve program değerlendirme çalışmalarına veri sağlayarak belirli ölçüde katkı getirdikleri bulunmuştur. Bununla birlikte, çalışmanın katılımcıları program çalışma kurulunun yapısı ve işleyişi, program geliştirme sürecinin yönetimi ve öğretmen eğitimine ilişkin bazı öneriler ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to propose some methods to improve the contributions of the early childhood teachers to curriculum development process in Turkey. And the main research questions were “How do the early childhood teachers contribute in curriculum development process?” and “How are their contributions improved in this process?” Semi-structured interviews were conducted with the members of Curriculum Development Commission (CDE) (two program staffs at Ministry of National Education, five faculty and three early childhood teachers) and 16 teachers who took in role application of the curriculum. Results revealed that the early childhood teachers contribute to curriculum development process by taking some roles in CDC, by implementing the centralized early childhood curriculum and by providing some data for program evaluation. However, the participants made suggestions for the structure and process of CDC, management of the curriculum development process and teacher education programs.

PDF Formatında İndir

Download PDF