image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Assessment of the Opinions of Gifted Students about Social Studies Courses
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, BİLSEM’e devam eden özel yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Ankara, Bartın Düzce, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Zonguldak illeri BİLSEM okullarında öğrenim gören 191 özel yetenekli öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İçerik analizinin kullanıldığı araştırmada BİLSEM’deki sosyal bilgiler derslerinde daha çok slayt, film izlendiği, üç boyutlu materyal yapıldığı, anlatım ve soru-cevap yöntemi ile karton vb. malzemelerin kullanıldığı, performansa dayalı değerlendirme yapıldığı ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to assess the opinions of gifted students studying at Science and Arts Centers (BİLSEM) about social studies courses. The sample group of the research was 191 gifted students studying at Science and Arts Centers (BİLSEM) at Ankara, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Zonguldak and Düzce provinces. Content analysis was used in the study. The results of the study revealed that slides were used, movies were watched, 3D materials were prepared, lecturing and question-answer methods were used, paperboards and similar materials were used, performance-based assessments were made in social studies classes at BİLSEM.

PDF Formatında İndir

Download PDF