image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Ergen İntiharlarının Önlenmesi: Ekolojik Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: Prevention Adolescents Suicide: Ecological Perspective
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada ekolojik görüş bağlamında ergen intiharlarının nasıl önlenebileceği tartışılmıştır. Ergen intiharlarına yönelik temel önleme çalışmalarının yapılması psikolojik danışma ve rehberlik alanı için oldukça önemli görülmektedir. Ekolojik yaklaşıma göre intihar da ergen intiharlarını tek bir faktörle açıklamak mümkün değildir. Birçok faktör bir arada ergenlerin intihar riskini artırmaktadır. Bu nedenle önleme çalışmalarında bu faktörlerin bir arada ele alınması gerekmektedir. Bu yolla önleme çalışmalarının beklenen etkileri sağlayabileceği daha verimli olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada önemle vurgulanmak istenen nokta, ergen intiharları için ekolojik yaklaşımın tek bir basamağında bulunan risk faktörlerinin önlenmesinde ya da bunlara müdahale edilmesinde sadece o basamağa yönelik çalışmaları yapmanın yeterli olmayacağı görüşüdür. Çok boyutlu önleme çalışmalarının daha etkili olacağı düşünülmektedir ve önleme çalışmalarında ekolojik yaklaşımın her bir basamağının ele alınmasının önemi vurgulanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: How adolescents suicide can be prevention according to ecological perspective is dissucced in this study. Primary prevention studies for adolescent suicide is critical for counseling and guidance field. According to the ecological perspective, it is not possible to describe by a single factor adolescents suicide. Many factors increase the risk of suicidal adolescents together. Therefore in prevention studies these factors must be taken into consideration together. In this way prevention studies can be more efficient. The point that is emphasized in this study is a prevention study can not be effective when planned according to a system of echological approach. Multi-dimensional prevention studies is considered to be more effective.

PDF Formatında İndir

Download PDF