image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Problem Çözümlerinde Bir Analiz Metodu Olarak Prakseolojik Organizasyonun Kullanımı: Bir Dinamik Problemi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Praxeological Organisation as an Analysis Tool for Problem Solving: An Example of Dynamics Problem
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, fizik problem çözme etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek üç farklı analiz metodunun (doğru-yanlış, kontrol listesi ve prakseolojik analiz) karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmak için mekanikte sıklıkla karşılaşılan rutin bir problem olan, sistemin ivmesi hesaplama problemi ile pek karşılaşılmayan tek bir parçanın ivmesini bulma problemleri seçilmiştir. Bu problemleri içeren Dinamik Soru Seti 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitede öğrenim gören 40 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Bu öğrencilerin tamamı, Newton mekaniği konularını içeren Genel Fizik 1 dersini almış ve çalışmaya gönüllü katılmıştır. Öğrenci çözümleri üç farklı analiz yöntemi ile değerlendirildiğinde farklı bulgular elde edilmiştir. Doğru-yanlış analizi, öğrencilerin ivme hesaplama görevlerinde bir takım güçlükler yaşadığını göstermiş, ancak bu güçlüklerin nedenini ortaya koyamamıştır. Kontrol listesi, çözüm süreci hakkında çok daha detaylı bilgiler vermiş olmasına rağmen güçlüklerin altında yatan yapıları saptayamamıştır. Prakseolojik analiz ise, öğrencilerin çözümlerinde kullandıkları teknik ve işlem tiplerini belirleyerek teşhise yönelik bir yaklaşım sunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to compare three analyses methods that can be used for analysing physics problem solving activities. These analyses tools are wrong-right, check list and praxeological analysis. For this study two types of problem were used. Fist is a routine problem about acceleration calculation problem that students encounter in mechanics and the second is a type of problem rarely seen about calculating acceleration of an object in multi-objects systems. Questions set called as Dynamic Question Set were administrated to 40 undergraduate students in 2013-2014 academic year in Central Anatolia region. Participants are voluntary and took General Physics I course. Three analyses tool were given different findings. An analysis according to wrong-right axis indicated that students had difficulties for calculating acceleration however this analysis tool was not able to indicate where difficulty arises. Checklist as an analysis tool gave detailed information about problem solving process however it is not able to show underlying reasons related to students’ difficulties. While praxeological analysis showed how students considered a type of problem and what problem solving strategy they activated. Then praxeological analysis offered an approach for diagnosing students’ difficulties.

PDF Formatında İndir

Download PDF