image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmayla İlgili Olaylara Bakışı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teacher Candidates’ Opinions about Inclusion Related Cases
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırma, farklı alanlardan öğretmen adaylarının örnek olaylarda verilen kaynaştırma olgusuna ilişkin yorumlarını belirlemek amacıyla yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Zihin Engelliler Öğretmenliği (59), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (40) ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (36) bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 135 öğretmen adayı, engelli öğrencilerin ilköğretim okullarında kaynaştırma uygulamalarına katılımlarıyla ilgili iki örnek olayın anlatıldığı anekdotları okumuşlar ve bu olaylara ilişkin yorumlarını hazırlanan forma yönergeler doğrultusunda işaretleyerek belirtmişlerdir. Bulgular, engelli bireylerin tarihsel süreçte toplum için yük olarak görülmesi ve bu bireylere acıma duygusu ile yaklaşılmasının, bugünün öğretmen adaylarının düşüncelerinde izlerini sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This is a descriptive study conducted to determine the interpretation of teacher candidates from various teaching fields related to the inclusion phenomenon in samples cases. In this study, total of 135 teacher candidates, studying in undergraduate programs of Teaching Individuals with Intellectual Disabilities (59), Teaching Religious Culture and Moral Education (40), and Teaching Computer and Instructional Technology (36) in Education Faculty at Eskisehir Osmangazi University in 2011-2012 academic year, read two anecdotes about two different cases regarding inclusion of students with disabilities in elementary schools, and they indicated their opinions about these cases on a form according to instructions. The results indicated that the historical view that sees individuals with disabilities as burdens on the society and approaches with a sense of pity for these individuals has still been traces in thinking of today's teacher candidates.

PDF Formatında İndir

Download PDF