image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim Projeleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Computer-Assisted Education Projects in Preschool Period
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarların okul öncesi dönemdeki çocukların eğitiminde kullanımı artmakta, bu durum da yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik projeler incelenip bir araya toplayarak ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmış ve konu ile ilgili 2000-2012 yıllarında yapılan projeler özetlenmiştir. Projeler; internet kullanımına ilişkin projeler ve bilgisayar donanımına ilişkin projeler olmak üzere iki kategoride incelenmiştir. Çalışmanın sonunda; bilgisayar destekli eğitim projelerinin internet kullanımı ve bilgisayar donanımını kullanmaya yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Together with the technological progression, computer use in preschool education increases, which enables the emergence of new projects. This study aims to contribute to the related literature by analyzing and gathering projects intended for preschool children, and summarizes the projects made in the years of 2000-2012 on this subject. The projects were researched into two categories as; projects about internet use and projects on computer hardware. The study finalized that computer-assisted education projects were aimed at internet use and computer hardware.

PDF Formatında İndir

Download PDF