image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: Examining Pre-Service Teachers’ Opinions Regarding to Augmented Reality Learning
Makale Alternatif Dilde Başlık: Arttırılmış Gerçeklik Öğrenmeye İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Augmented reality (AR) combines the reality with computer-generated digital information in real time. It has been used different disciplines such as e-learning system, medicine, architecture, e-commerce, etc. It also has various implications in learning and training. In this research, 51 pre-service teachers’ opinions from the Department of Computer Education and Instructional Technology in Gazi University in Turkey were identified about augmented reality learning. They answered a student survey which includes six items about the AR, and its use in educational settings. Pre-service teachers think and believe that AR applications can increase the knowledge on the topic, make the course content more enjoyable, increase the motivation towards the course, and has really positive educational advantages. Based on the research results, researchers in the field of education should perform experimental investigations on how AR can be applied in learning and training in future researches.
Alternatif Dilde Özet: Arttırılmış gerçeklik (AG) bilgisayar tarafından üretilmiş dijital nesnelerin gerçek nesnelerle birlikte sunulmasıdır. E-öğrenme, tıp, mimari, e-ticaret vb. gibi birçok alan ve disiplinde kullanım örnekleri bulunan arttırılmış gerçekliğin eğitim ve öğrenme üzerinde de çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu araştırmada Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde okuyan 51 öğretmen adayının arttırılmış gerçeklik öğrenme ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Veriler öğretmen adayları tarafından doldurulan arttırılmış gerçeklik ve eğitimde kullanımı ile ilgili altı maddeden oluşan anket kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen adayları AG uygulamalarının konuyla ilgili bilgiyi artırdığını ve kurs içeriğini daha eğlenceli kıldığını belirtmiştir. Aynı zamanda kurs boyunca motivasyonu artırdığını ve eğitimde olumlu etkilerinin olduğunu düşünmektedirler. Gelecek araştırmalarda eğitim ortamlarında arttırılmış gerçeklik kullanımına yönelik olarak deneysel araştırmaların yapılması eğitim alanına sağlayacağı katkı açısından önemlidir.

PDF Formatında İndir

Download PDF