image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Web Sitelerinin Çeşitli Özellikleri Ve Eğitim Kurumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.04.2011
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bilgisayarların hemen her alanda gerçek işlevlerini göstermesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması internet sayesinde ortaya çıkmaktadır. Artık bilgisayarlar çok kimsenin anlamadığı ve sınırlı sayıda işler yapmakta kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, işletme, sanayi, tıp, eğlence gibi hemen her sektörde hayatı kolaylaştıran uygulama alanları bulmuştur. Eğitim, gerek bilgisayarlardan gerekse internetten, diğer sektörlerin yararlandığından daha fazla yararlanma olanaklarına sahiptir. Bunun başlangıcı da okulların web siteleridir. Web sitelerin tasarımında ve çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesinde çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Sitelerin yaygınlaşması, herkesin bir şey aradığında önce internette araması ve internete bağlı yaşamın her gün biraz daha artması; bu sitelerin oluşturulma ve geliştirilmesinde birtakım standartların ortaya konması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Aşağıdaki makale, internetin özgür karakterini ve kişilerin algılama çeşitliliğini bozmadan, donanım ve yazılım alanındaki gelişmelere paralel olarak web sitelerinin nasıl değerlendirildiği ve ilerde nasıl değerlendirilebileceği hakkında yapılmış olan bir çalışmadır. Amaç, öncelikle eğitimcilerin mevcut web sitelerinin geliştirilmesinde ve yeni web siteleri tasarımında bu değerlendirme ölçüt ve özelliklerinden yararlanmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF