image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Student and Teacher Perceptions on Reliability and Validity of Freshman EAP Tests
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma özel bir ünivesitede lisans 1.sınıf öğrencilerinin almak zorunda oldukları, Akademik Amaçlı İngilizce dersi için hazırlanan sınavların geçerlilik ve güvenirliğinin araştırıldığı bir eserdir. Çalışmayı alandaki diğer eserlerden ayıran özelliği ise, bu sınavları alan öğrencilerin de veri sağlayıcısı olarak çalışmaya dâhil olmalarıdır. Çalışmanın ana araştırma sorusu hazırlanan testlerin ne derece geçerli ve güvenilir olduğudur. Çalışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretim elemanları, çalışmanın bir diğer hedefi testleri hazırlayan ve cevaplandıran bu iki grubun görüşlerini kıyaslamak olduğu için, Likert tarzı bir anket doldurmuşlardır. Çalışmaya 19 öğretim elemanı ve 111 lisans öğrencisi katılmıştır. Analizler Kruskal-Wallis ve ortalamalar kullanılarak SPSS ile yapılmıştır. Sonuçlar testlerde bazı olası sorunları ortaya çıkartırken, anketteki birçok maddede de öğrenci ve öğretim elemanları arasında istatistiksel farklılıklar belirlemiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study is an investigation of the reliability and validity of the tests written for freshman EAP course of a private university. The study is different from the empirical assessment of tests, in the sense that the students who took the tests participated in the study as data providers as well. The main research question of the study tested the extent to which the tests prepared; pose the face validity and reliability. Both instructors and students were asked to fill in a Likert Type scale since another focus of the study is to compare and contrast the opinions of both the test takers and test givers on the same test. 19 freshman instructors and 111 freshman students participated in the study. Data was analysed on SPSS using Kruskal-Wallis. Results reveal some potential weaknesses in the tests and statistically significant differences for most of the items between teachers and students.

PDF Formatında İndir

Download PDF