image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: Gazâli’de Ahlak Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Moral Education of Ghazali
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Eğitimin en önemli amacının ahlakın güzelleştirilmesi olduğunu düşünen İslam filozofu Gazâli(1058- 1111)’ ye göre anne, baba ve öğretmenler, kendilerine Allah’ın emaneti olarak verilen çocukları eğitmekle sorumludurlar. Gazâli’nin ahlak eğitimine ilişkin anlayışının ele alındığı bu çalışmada da, daha çok onun çocuk eğitimi üzerine olan düşüncelerine yer verilmiştir. Nizamiye Medresesi’nde öğretmenlik yapan Gazâli’ye göre anne, baba ve öğretmenler her şeyden önce davranışlarıyla çocuklara örnek olmalıdırlar. Bu nedenle çalışmada Gazâli’nin ideal yetişkin davranışlarına ilişkin düşüncelerine de yer verilmiştir. Çalışmada, Gazâli’nin ahlak eğitimine ilişkin düşüncelerinin temelinde onun insan doğasına ilişkin anlayışı olduğu tespit edilmiştir. Bu husus göz önünde bulundurularak çalışmada, Gazâli’nin insan doğasına ilişkin düşüncelerine de yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda Ortaçağ filozofu olan Gazâli’nin günümüz eğitim ilkelerinin temelinde yer alan düşüncelere benzer bir eğitim felsefesine sahip olduğu görülmüştür. Zira Gazali’nin eğitim yaklaşımı gibi çağdaş eğitim yaklaşımlarının büyük bir bölümü de insan merkezli kuramlar çerçevesinde oluşturulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: According to Islam philosopher Ghazali (1058-1111), who believed that the most important goal of education was to beautify morality, parents and teachers are responsible for educating children who have been entrusted to them by Allah. This study addresses al-Ghazali’s perception of moral education and especially his ideas about child education. According to al-Ghazali, who worked as a teacher in Nizamiye Madrasah, the behavior of parents and teachers should serve as good examples for children. So, al-Ghazali’s idea on adult behavior is also addressed in this study. It is found out in this study that the basis of his ideas on moral education stems from his ideas on human beings. Considering this point, his idea on human-beings is also mentioned in this study. In the end of the study, it is also found out that al-Ghazali’s philosophy of education as a medieval philosopher has some similarities with the ideas lying under the modern education principles. Like the education approach of al-Ghazali, a great part of the modern education approaches has been formed within the framework of human-centered theories.

PDF Formatında İndir

Download PDF