image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluk Algıları ile Akademik Başarılarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects of Different Feedback Strategies on Students’ Perceptions of Social Cognitive and Teaching Presence and Academic Achievements in Online Learning Environments
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu araştırma kapsamında; araştırma topluluğu oluşturmada ve devamlılığını sağlamada işe koşulabilecek stratejiler dikkate alınarak tasarlanan çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Açıklayıcı desen kullanılarak yürütülen araştırma, uygulama sürecine düzenli bir şekilde katılan 41 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin uygulama süreci sonunda elde ettikleri akademik başarı puanları, uygulanan geribildirim stratejisine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile araştırma topluluğu ölçeğinin genelinden aldıkları puanlar da, uygulanan geribildirim stratejisine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Son olarak; her iki gruptaki öğrencilerin büyük çoğunluğu, kullandıkları çevrimiçi öğrenme ortamını iyi olarak nitelenmiş ve aldıkları eğitimden memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to identify the effects of different feedback strategies on students’ perceptions of social, cognitive and teaching presence and academic achievements in the online learning environments designed in consideration of strategies which can be put to work to build a community of inquiry and ensure its continuity. In this regard, explanatory design used in the study. All analyses were made on the data from 41 students. The feedback strategies practiced in the study failed to demonstrate significant differences in terms of the students’ final academic achievement scores. The feedback strategies practiced in the study failed to demonstrate significant differences in terms of the students’ perceptions of social, cognitive and teaching presence, and scores from the community of inquiry scale in general. Finally, majority of the students from both groups found the online environment they used and the educational activities satisfactory.

PDF Formatında İndir

Download PDF