image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Problems Faced by Branch Teachers Lecturing Social Sciences at 5th Grades
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Türkiye’de 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiş, bu durum avantajların yanında bazı olağan sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi kendine has bir eğitim- öğretim modeli ve bu hedef ve hazırbulunuş doğrultusunda öğrencileri bulunan sınıf öğretmenliğine, yeni öğretim modeli doğrultusunda 5. sınıf sosyal bilgiler dersine sınıf öğretmenlerinin değil de branş öğretmeni olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin girmesidir. Bu araştırmanın amacı branş öğretmenlerinin ortaokul 5. sınıflarda yaşadıkları sorunları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Muğla merkezindeki branş öğretmenlerine tam yapılandırılmış görüşme formu verilerek görüşleri alınmıştır. Görüşme formu sonucunda branş öğretmenlerinin 5. sınıflarda sınıf yönetimi, öğrencilerin fiziksel ve bilişsel hazırbulunuşlukları, öğrenme ve öğretme süreci, rehberlik ve ölçme değerlendirmeye kadar eğitim ve öğretim ortamında birçok sorunla karşılaştığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Since the 2012-2013 academic year 4+4+4 education system has been adopted in Turkey, besides advantages, it has also brought about some usual problems. The most important one among these problems is lecturing of social sciencies teachers at 5th grade rather than classroom teachers who have thier own unique education model and students in accordance with the objectives and readiness in line with new teaching model. The aim of this study is to determine the problems that branch teachers experience at 5th grades in secondary schools. In accordance with this purpose, branch teachers in Mugla town centre were given completely-structured interview form and their opinions were taken. As a result of the interview form, many problems that branch teachers encounter with at 5th grades were identified ranging from classroom management, physical and cognitive readiness, teaching-learning process, counselling to assessment and evaluation.

PDF Formatında İndir

Download PDF