image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating the assessment literacy of teacher candidates
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Ölçme-değerlendirme konusu, öğretmenlik yeterlik alanlarının en temel öğelerinden bir tanesidir. Gelişmiş seviyede ölçme-değerlendirme okuryazarlığına sahip olarak yetiştirilen öğretmen adaylarının, okullarda verilen eğitimin kalitesinin artmasına yardımcı olacağı bir gerçektir. Bu araştırmada, farklı bölümlerde öğrenim gören dördüncü sınıf öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeyleri, ölçme-değerlendirmeye ilişkin düşünce ve tutumları incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı ölçek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi dördüncü sınıfta okuyan 289 öğretmen adayına uygulanmıştır. Betimsel analiz sonuçlarında, öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğu ve geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeye yönelik düşünce ve tutumlarının ise daha çok yapılandırmacı yaklaşımda olduğu tespit edilmiştir. Neticede bu çalışma, öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme alanına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Assessment topic constitutes one of the most fundamental aspects of teacher competencies. Preparing prospective teachers with high levels of assessment abilities will help enhancing the quality of teaching given in the schools. In this study, the assessment conceptions, attitudes and literacy levels of the senior teacher candidates in different majors were investigated in a descriptive manner. Three different instruments were applied to 289 senior teacher candidates at Canakkale Onsekiz Mart University. The results of the descriptive analysis indicated that the senior teacher candidates needed more support to improve their assessment knowledge and abilities.The assessment conceptions and attitudes of the teacher candidates were found to be more close to the constructivist paradigm. The findings of this study shed some light on our understanding of teacher candidates’ knowledge, abilities and attitudes about assessment, which ultimately contribute positively to the efforts spent on bettering the university education given to prospective teachers in assessment domain.

PDF Formatında İndir

Download PDF