image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Perceived Influences in Vocational Preference of Turkish High School Students
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türkiye’deki Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Various researchers investigated the influential factors in students’ vocational decision-making as vocational preference plays a vital role in the life of students. In this context, this study has investigated the motives behind high school students’ vocational preference in Turkish high schools. In this regard, 121 high school students, 71 girls and 50 boys, were participated in this research. Content analysis is used for analyzing the interviews. Chi-square test is conducted for presenting the relations between the vocational preference and perceived factors. The findings reveal that availability of jobs, pay, guidance teacher and school type are considered independent of students’ vocational preference while genuine interest, favorite subject, parents, prestige are influential in students vocational preference in terms of gender as well for example, education is preferred by girls as vocation mostly but engineering for boys.
Alternatif Dilde Özet: Meslek tercihi öğrencilerin hayatında önemli rol oynadıklarından, birçok araştırmacı öğrencilerin mesleki karar verme süreçlerini etkileyen araştırmalar yapmıştır. Bu çerçevede bu çalımada Türkiye’deki lise öğrencilerinin meslek seçiminin arkasındaki nedenler araştırılmıştır. Araştırmaya 71’i kız 50’si erkek olmak üzere toplam 121 öğrenci katılmıştır. Görüşmeler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin meslek tercihi ile bu tercihi etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Ki-kare testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin meslek tercihini ilgileri, ilgi duydukları dersler, aile ve prestij faktörleri cinsiyet bağlamında da etkili olurken, örneğin eğitim daha çok kızlar tarafından seçilen bir melek olurken, mühendislik daha çok erkekler tarafından seçilmiştir. Diğer taraftan, iş ve gelir imkanı, rehber öğretmen ve okul türü öğrencilerin meslek seçiminden bağımsız olduğu bulunmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF