image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 1
Makale Başlık: CUMHURİYET DÖNEMİ İLK LİSE FELSEFE DERS KİTAPLARINDA AHLAKSAL ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: MORAL FREEDOM PROBLEM IN THE FIRST HIGH SCHOOL PHILOSOPHY COURSE BOOKS IN THE REPUBLICAN PERIOD
Makale Eklenme Tarihi: 30.5.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: İnsanın ahlaksal bir eylemde bulunurken özgür olup olmadığı felsefe tarihinin en çok tartıştığı sorulardandır. Bu soru, Cumhuriyetin ilanından sonra liseler için yazılan felsefe ders kitaplarında da canlılığını korumuştur. O dönemde yazılan felsefe ders kitaplarında, günümüzdeki muadillerinden farklı olarak üç ana tema üzerinde durulmuştur. Ahlak, metafizik ve estetik ile birlikte, bu üç konuyu oluşturmuştur. Diğer bir deyişle ahlaksal konular, Cumhuriyetin ilanından sonra liseler için yazılan ilk felsefe ders kitaplarının en temel konularını oluşturmuştur. Bu konular arasında en önemli yeri de insanın iyi ya da kötü olarak nitelendirilebilen bir davranışta bulunurken özgür olup olmadığı konusu oluşturmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Whether human being is free while he is in a moral activity has been a question mostly discussed in the history of philosophy. This question was kept alive in the philosophy course books written for high schools after the proclamation of the Republic. The philosophy books written in this period had three main themes different from that of the current time. Morality comprised these three topics together with metaphysics and aesthetics. In other words, morality issues formed the most basic subjects of the first philosophy course books written after the proclamation of the Republic. Among these issues, the topic of whether human being is free while having a behavior that could be regarded as good or bad takes the most importance place.

PDF Formatında İndir

Download PDF