image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 1
Makale Başlık: KİTLE İLETİŞİMİ, ETİK VE EĞİTİM
Makale Alternatif Dilde Başlık: MASS MEDIA, ETHICS AND EDUCATION
Makale Eklenme Tarihi: 30.5.2014
Okunma Sayısı: 18
Makale Özeti: Bu makalenin konusu kitle iletişiminde ortaya çıkan etik problemleri tartışmak ve etik eğitimin bu problemlerin çözümünde oynayabileceği rolü göstermektir. Çalışmamızda bilişim çağında internet, internet suçları, televizyon, medya-demokrasi ilişkisinde ortaya çıkan etik problemler ve etik eğitime temel oluşturan etik kuramlardan söz edilmektedir. Kitle iletişiminde etik problemlerin yalnızca medya okuryazarlığı dersiyle çözülemeyeceğinin, bunun yanında etik ve insan hakları eğitiminin önemi vurgulanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This paper discusses ethical problems in the mass media, and presents the role ethics education can play in solving these problems. The study comprises ethical problems related to internet, internet crimes, television, media-democracy relationship, and ethics theories that provide a basis for ethics education. The study underlines the fact that ethical problems in the mass media cannot be solved only with media literacy, but ethics and human rights education is also crucial.

PDF Formatında İndir

Download PDF