image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 1
Makale Başlık: ÇOK PARÇALI MEKANİK SİSTEMLERDE İVME HESAPLAMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ GÜÇLÜKLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: STUDENT DIFFICILTIES ABOUT CALCULATING ACCELARATION OF MULTIPLE COMPONENT SYSTEMS
Makale Eklenme Tarihi: 30.5.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma, çok parçalı mekanik sistemlerde ivme hesaplama problemlerinde öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri tespit etmek için yapılmıştır. Bu amaçla yazarlar tarafından geliştirilen Dinamik Soru Seti, Niğde il merkezinde altı farklı lisede öğrenim gören toplam 377 öğrenciye uygulanmıştır. DSS’den toplanan veriler prakseolojik olarak analiz edilerek öğrencilerin ivme bulma probleminde kullandıkları teknikler ortaya çıkarılmıştır. Bulgular, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun cinsiyet, sınıf ve okul türü fark etmeksizin çok parçalı mekanik sistemlerde ivme hesaplama problemlerini çözerken onları hatalı çözüme götüren odak tekniği kullandıklarını göstermiştir. Araştırmada toplanan veriler odak tekniğin, özel şartlar altında ortaya çıkmış, bir grup öğrenciye özgü, özel bir teknik olmadığını göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to investigate students’ difficulties related to calculating acceleration for multiobject systems. Dynamic Question Set (DQS) was developed by authors and used as a data collection tool. DQS was administered to 377 high school students in 6 different high schools in Nigde province. DQS solutions were analysed according to the praxeological organization. The distributions of solution were analysed according to ariables such as gender, type of high school and class. The findings indicate that most students used an erroneous technique for calculating acceleration in multi-object mechanic systems regardless of gender, class and type of school. This technique called as focused technique is to focus on the object we ask to calculate its acceleration and to ignore the rest of the mechanical system. The findings also show that this technique did not appear under special circumstances and was not specific to a group of students.

PDF Formatında İndir

Download PDF