image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Kazım Nami Duru’s Contribution to Preschool Education and an Analysis of His Work of “Cocuk Bahçesi Rehberi” (Children's Playground Guide)
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Türkiye’de okul öncesi eğitimin başlangıcı II. Meşrutiyetin ilk yıllarına dayanır. Bu dönemde yürütülen ilk çalışmalar ve uygulamalar, çağdaş okul öncesi eğitim anlayışı ile önemli benzerlikler gösterir. Bu alanda çalışma ve uygulamalarıyla Kazım Nami (Duru) öncü isim olmuştur. Onun çalışmaları; okul açmak, öğretmen yetiştirmek, program geliştirmek, öğretmenler için kılavuz kitap hazırlamak gibi okul öncesi eğitimi bütün yönleriyle kapsayıcı niteliktedir. Araştırmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimin doğuşu ve ilk uygulamalar, Duru’nun eğitimci kişiliği ve anaokulu öğretmenleri için 1915’te hazırladığı “Çocuk Bahçesi Rehberi” adlı kılavuz kitabı üzerinden değerlendirilmiştir. Kılavuz kitapta konu ve etkinliklere yer veriliş tarzı, “yapılandırmacı eğitim” anlayışının ve “eğitimde drama” uygulamalarının ilk örneklerini sunması da ilgi çekicidir.
Alternatif Dilde Özet: The beginning of preschool education in Turkey is based on the early years of the Second Constitution period. In this period, the first studies and applications show important similarities with the contemporary approach to preschool education. Kazim Nami’s (Duru) study and practice in this area have been a pioneer name. His works establish to open schools, train teachers, develop programs and prepare guide books for all the teachers. Briefly, his studies cover all the aspects of preschool education. In the study, the emergence and the first applications of preschool education in Turkey has been evaluated on Duru's "Çocuk Bahçesi Rehberi" (Children's Playground Guide) which is a guide book prepared in 1915 for kindergarten teachers and his own educationalist personality. The style of presentation topics and activities in the guide book reflects the first examples of "constructivist learning” and "drama" applications.

PDF Formatında İndir

Download PDF