image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Blended Learning Environments on Students' Engagement to Course and Motivation toward the Course
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımı ve derse karşı motivasyonu üzerine etkisini incelemektir. Deneysel desen kullanılan bu çalışmada, deney grubunda 73 ve kontrol grubunda 70 öğrenci olmak üzere toplam 143 katılımcı ile uygulama 9. sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde 4 haftalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde öğrenci katılımı ve öğrenci katılımı alt boyutlarından “Aktif ve Yardımlaşarak Öğrenme” ile “Geri Bildirim ve Öğrenci Öğretmen Etkileşimi” açısından her iki grup arasında anlamlı düzeyde farklılıklar oluşmuştur. Öğrenci katılımı ortalama gelişim puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık oluşmasının yanında bu farklılığın “geniş” düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu sonucuna gelişimlmiştir. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre öğrencilerin derse karşı motivasyonları gelişim puanları açısından deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık oluşmuştur. Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse karşı motivasyon ortalama gelişim puanları üzerinde “orta” düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to examine the effect of blended learning environments on high school students’ engagement and motivation. Experimental design used in this study, the experimental group and the control group of 73 to 70 students with a total of 143 participants practice 9 Class Information and Communication Technology course conducted over a period of 4 weeks. According to the results of the research sub-dimensions of student engagement and student engagement "and helping Active Learning" and "Student Teacher Interaction and Feedback in terms of" no significant differences between the two groups occurred. Significant difference between the average scores of student engagement in the achievement of this difference in addition to the formation of "large" effect size to the conclusion that a level is reached. According to the results of the research of other students' motivation towards achievement scores statistically significant differences between the experimental and control groups was formed. Average achievement scores of students' motivation towards blended learning environments on the "medium" level has been determined that an effect size.

PDF Formatında İndir

Download PDF