image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparative Analysis of the Courses Included in the Thesis and Non-Thesis EASPE Programs in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada Türkiye’de üniversitelerin açtığı eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi (EYTPE) tezli ve tezsiz (YL) programları, sunulan dersler açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Araştırmanın amacı, uygulamacı eğitim ve okul yöneticisi yetiştirmek üzere açılan tezsiz YL programlarının, akademisyen yetiştirmek üzere açılan tezli YL programlarından farklı yönlerini belirlemek ve böylece uygulamacı eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme konusunda üniversitelerin yaklaşımlarını açığa çıkarmaktır. Bu amaçla 12 üniversitenin EYTPE alanında açtıkları tezli ve tezsiz YL programlarında sundukları dersler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Doküman inceleme yöntemiyle yapılan araştırma sonucunda (1) EYTPE tezli ve tezsiz YL programlarında sunulan derslerin büyük oranda aynı olduğu, (2) derslerin uygulamacı eğitim ve okul yöneticilerinin ihtiyaçlarına yönelik olmadığı ve (3) uygulama derslerine hemen hiç yer verilmediği bulgulanmıştır. Araştırma sonunda uygulamacı eğitim yöneticisi yetiştirme programlarının içeriğine yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this research, educational administration, supervision, planning and economic (EASPE) master's degree programs with thesis and non-thesis provided by universities in Turkey are compared in terms of the courses offered. The purpose of the research is to determine the differences between non-thesis master's degree and thesis master's degree programs thereby reveal universities' approach about training practitioners. In general non-thesis master's degree is opened in order to train practitioner educational and school administrators and thesis master's degree is opened in order to train scholars. With this purpose, the courses provided within thesis and non-thesis master's degree programs provided by 12 universities in the field of EASPE were analyzed in a comparative way. In consequence of the study made through document review method, it was determined that (1) the courses provided within education administrator programs of universities are mostly same, (2) the courses are inadequate in fulfilling the needs of practitioners and (3) the programs almost have no practical training. At the end of the research recommendations on the content focused on practitioner training programs are presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF