image.jpg

Derginin Adı: Journal of Curriculum and Educational Studies
Cilt: 2023/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Konusunda Bir Kitap İncelemesi: Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın Raporu
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Book Review on Restructuring the Social Sciences: Gulbenkian Commission, Open the Social Sciences Report
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2024
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Gulbenkian Komisyonu tarafından 1993 yılında yayınlanan “Sosyal Bilimleri Açın” raporu, sosyal bilimlerde son dönemlerde yaşanmakta olan sorunlara çözümler sunmak adına oluşturulmuş bir çalışmadır. Komisyonun iki yıla yayılan çalışmalarının ürünü olan bu raporda farklı disiplinlerden on bilim insanı sosyal bilimlerin geçmişi ve geleceği arasında bir bağlantı kurarak günümüzde yaşanan sorunlara dair bir perspektif geliştirmeyi ve çözümler sunmayı amaçlamışlardır. İlk basımı 1995 yılında olan bu raporda sırasıyla, 18. Yy’dan 1945’e kadar sosyal bilimlerin tarihsel kuruluşu, 1945’ten günümüze sosyal bilimler içinde yapılagelen tartışmalar ele alındıktan sonra “Şimdi Nasıl Bir Sosyal Bilim Kurmalıyız?” sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır. Sosyal bilimler, geçmişten günümüze getirdiği dinamikleri sebebiyle bir takım sorunlara gebedir. Rapor bu sorunlara çözüm önerileri sunmak ve “Sosyal Bilimleri Yeniden Kurmak” nihai amacıyla yazılmıştır. Ayrıca yazarlar, sosyal bilimlerin geçmişten gelen disiplinleşmelerine ait sınırların yeniden gözden geçirilmesi ve bilgelik tekelleri kurmaya yol açacak ve üniversite fonlarının kontrolsüz şekilde harcanmasına yol açan aşırı disiplinleşmenin kontrol altına alınması, bunun yerine çok disiplinli çalışmaların ve buna yönelik fonların ve kurumların sayısının arttırılması gibi öneriler getirmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: “Open the Social Sciences" report, published by the Gulbenkian Commission in 1993, is a study created to provide solutions to the problems experienced in the social sciences recently. In this report, which is the product of the commission's work spanning two years, ten scientists from different disciplines aim to develop a perspective on today's problems and offer solutions by establishing a connection between the past and future of social sciences. In this report, which was first published in 1995, the historical establishment of the social sciences from the 18th century to 1945 and the discussions within the social sciences from 1945 to the present were discussed, respectively, and then "What kind of social science should we establish now?" An attempt has been made to answer the question. The social sciences are prone to some problems due to the dynamics they bring from the past to the present. The report was written with the ultimate aim of offering solutions to these problems and "reconstructing the social sciences." The authors have also suggested things like rethinking the limits of how the social sciences have been specialized in the past and limiting over-specialization, which can lead to the formation of knowledge monopolies and the careless spending of university funds. Instead, they suggest boosting the number of multidisciplinary studies and the resources and institutions that support them.

PDF Formatında İndir

Download PDF