image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD)
Cilt: 2021/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinliklerinde E-İleti Kullanımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2024
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan uzak doğu Asya'ya uzanan bir bölgede yaygın olarak konuşulan dillerden biridir. Bu kadar geniş bir coğrafyadaki varlığı, Türkçe konuşulan çevrede yaşarken Türkçe'yi anadili olarak konuşmayan toplulukların dikkatini çekmiştir. Ayrıca küreselleşmenin bir sonucu olarak tanımlanabilecek dünya toplumları arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasıyla da Türkçe öğrenilmesi gereken yabancı dillerden biri olarak kabul edilmekte ve bu da yetkililerin yabancı dil olarak ayrı bir alan olarak Türkçeye odaklanmasını sağlamıştır. Uzun yıllardır, dil öğreticileri daha çok dilbilgisine dayalı yöntemlerle geleneksel şekilde öğretime yaklaşmış olsalar da, insanlar yabancı dil öğretmeyi ve öğrenmeyi daha çok iletişim araçları olarak algılamaktadırlar. Bununla birlikte, yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem veya eğilim yöntemleri, bugün dilin anlamının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle dersler, öğrencilerin dikkatini çeken ve eğlenceli aktivitelerle öğrenmeleri için onları motive eden iletişimsel yöntemler gerektirir. Podcast kullanmak, öğretimdeki iki önemli rolü ile iletişimsel ve özgün dili uygulamanın bir aracıdır. İlk amaç, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren günlük, otantik bir dili geliştirmektir. İkincisi ise zaman veya yer sınırlaması olmayan doğası, onu öğrenciler için çekici ve motive edici kılar. Bu özellikler sayesinde, podcast'ler hem sınıf içinde hem de sınıf dışında dil öğretme ve öğrenmede hayati ögeleri içinde bulunduru. Bu nedenle podcast'ler İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde nadiren kullanılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe, teknolojik gelişmelerin popülerliği ve sınıf dışında bile kullanılan özgün materyallerle sağlanabilir. Bu çalışmada yabancı dil öğretimindeki son gelişmeler göz önüne alınarak, on iki etkinlik içeren dört tema temelli podcast geliştirilmiştir. Her podcast, CEFR'nin B2 seviyesi temaları arasında yer alan gerçek hayata dayalı temaya sahiptir. Bu temalardaki podcast'ler, CEFR B2 seviyesinden hedefleri olan ön, sonrası, dinleme etkinlikleri ile tasarlanmıştır. Temalar "tarih", "tatil", "eğitim" ve "sağlık" tır. Amaç, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan Türkçeye dayalı özgün dil ile dinleme ve iletişim becerilerini geliştirecek dinleme materyalleri geliştirmektir. Bu çalışma, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında konuya kolayca entegre edilebilecek etkinlikler ve özgün dinleme metinlerini içermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF