image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2022/24
Sayı: 42
Makale Başlık: An Investigation on Public Relations Activities of Hotel Enterprises
Makale Alternatif Dilde Başlık: Otel İşletmelerinin Halkla İlişkiler Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma
Makale Eklenme Tarihi: 31.01.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The goal of this study was to determine to what extent public relations activities are carried out at hotel enterprises. In this research, face-to-face interviews were made with the department managers of public relations activities at 16 hotels operating in the North Aegean Region and Southeastern Anatolia Region. Structured interview form was administered between 15 November 2021- 15 January 2022. Content analysis was carried out for the obtained data. The study concluded that while the hotel enterprises in the Southeastern Anatolia Region mostly engaged in the public relations activities of making press statements and giving advertisements, the hotel enterprises in the North Aegean Region conducted activities with news contents. It was also found out that all participants attended tourism fairs, did not show much interest in the events such as congresses, conferences, exhibitions, concerts, festivals and did not engage in sponsorship activities and corporate social responsibility practices. It was also concluded that the participants attached importance to in-company communication and tried to manage crisis periods properly.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı otel işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamnda yapılan çalışmaların belirlenmesidir. Araştırmada Kuzey Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 16 adet otel işletmesinin halkla ilişkiler faaliyetlerinden sorumlu olan departman yöneticileriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılandırılmış olarak tasarlanan görüşme formu 15 Kasım 2021- 15 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulanmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki otel işletmelerinin ağırlıklı olarak basına yazı yazma, reklam verme gibi halkla ilişkiler faaliyetlerine katıldıkları, Kuzey Ege Bölgesi’ndeki otel işletmelerinin ise haber niteliği taşıyan faaliyetlerde bulundukları belirlenmiştir. Tüm katılımcıların turizm fuarlarına katıldıkları, kongre, konferans, sergi, konser, festival gibi etkinliklere çok fazla ilgi göstermedikleri, sponsorluk faaliyetlerinde ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında bulunmadıkları araştırmada elde edilen bir diğer bulgudur. Katılımcıların kurum içi iletişime önem verdikleri, kriz dönemlerinde süreci sağlıklı yürütme çabasında oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF