image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2022/24
Sayı: 42
Makale Başlık: Türkiye’nin CDS Primleri ile BİST 100, Döviz Kurları ve Tahvil Faizleri Arasındaki Etkileşimin cDCC-EGARCH ve Varyansta Nedensellik Analizleriyle İncelemesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of the Interaction between Turkey's CDS Premiums, BIST 100, Exchange Rates and Bond Rates via cDCC-EGARCH and Causality Analysis in Variance
Makale Eklenme Tarihi: 3.08.2022
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Kredi temerrüt swapları (CDS), ülke risklerinin önemli bir göstergesidir. Çalışma 12.04.2013-03.12.2020 dönemine ilişkin günlük verilerle yapılmıştır. Çalışmanın amacı Türkiye’nin CDS primlerindeki değişimler ile BİST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizleri arasındaki etkileşimin test edilmesidir. Elde edilen bulgularla risk izleme, risk yönetimi ve yatırım portföyü açısından politika yapıcılara ve yatırımcılara önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda CDS ile BİST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faiz oranı arasındaki etkileşim cDCC-EGARCH ve varyansta nedensellik ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda CDS, USD/TL, EU/TL ve tahvil faiz serileri için artışların yarattığı şokların etkisinin azalışların yarattığı şoklara göre daha fazla ve anlamlı olduğu görülmüştür. Varyansta nedensellik analizi sonuçlarına göre döviz kurları ve faizlerden CDS primlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. CDS primlerinden ise BİST 100 endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Döviz kurlarındaki ve tahvil faizlerindeki oynaklık izlenerek ilk gecikmeden itibaren CDS primlerindeki oynaklığın öngörülmesi mümkündür. Elde edilen sonuçlar Türkiye’de kurun seviyesinde istikrarın sağlanması halinde CDS primlerinin uygun aralıkta kalmasının sağlanarak borçlanma maliyetlerinin azaltabileceğini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Credit default swaps (CDS) are an important indicator of country risks. The study was carried out with daily data for 12.04.2013-03.12.2020. The aim of the study is to test the interaction between the changes in Turkey's CDS premiums and the BIST 100 index, exchange rates, and bond rates. The findings obtained aim to make recommendations to policymakers and investors in terms of risk monitoring, risk management, and investment portfolio. The interaction between CDS and BIST 100 index, exchange rates, and bond interest rates was analyzed via cDCC-EGARCH and causality in variance. As a result of the analysis, it has been seen that the effect of shocks created by increases for CDS, USD/TL, EU/TL, and bond interest series is more and more significant than shocks created by decreases. According to the results of causality analysis in variance, a unidirectional causality relationship was found from exchange rates and interest rates to CDS premiums. A causality relationship was determined from CDS premiums to the BIST 100 index. It is possible to predict the volatility in CDS premiums from the first lag by monitoring exchange rates and bond yields volatility. The results show that if the stability in the exchange rate level in Turkey is ensured, the CDS premiums can be kept in the appropriate range, and the borrowing costs can be reduced.

PDF Formatında İndir

Download PDF